مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات رنگ آمیزی، اجرای عایق سرد و کالرکدینگ کلیه تجهیزات مجتمع و منطقه آفسایت 1398/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین خودروهای مورد نیاز شرکت 1398/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه, طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نگهبانی 1398/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو 1398/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای رنگ آمیزی تجهیزات مجتمع و منطقه افسایت 1398/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو 1398/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای رنگ آمیزی تجهیزات مجتمع و مطقه افسایت 1398/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعویض پوشش سوله ها وسایبانهای شرکت 1398/05/09 1398/05/15
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعویض پوشش سوله ها وسایبانهای شرکت 1398/05/05 1398/05/15
مناقصه واگذاری خرید لوله و اتصالات فولادی آلیاژی 1398/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه برچیدن, تهیه, ساخت, حمل و نصب انجام عملیات مربوط به تجهیزات و احداث پارکینگ منازل مسکونی 1398/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله و اتصالات فولادی آلیاژی 1398/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه برچیدن, تهیه, ساخت, حمل و نصب انجام عملیات مربوط به تجهیزات و احداث پارکینگ منازل مسکونی 1398/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اتصالات فولادی آلیاژی (WP11) 1398/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اتصالات فولادی آلیاژی 1398/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای رنگ آمیزی استراکچرها، خطوط و تجهیزات واحدهای جداسازی هوا، آفسایت و خطوط ارتباطی 1398/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای رنگ آمیزی استراکچرها، خطوط و تجهیزات واحدهای جداسازی هوا، آفسایت و خطوط ارتباطی 1398/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کارت های ماژول زیمنس 1398/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19