مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5980602 مناقصه پروژه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب 1401/09/03 رجوع به آگهی
5974441 مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب 1401/09/02 رجوع به آگهی
5930394 مناقصه خدمات حفاظت ، حراست و نگهداری سد 1401/08/18 رجوع به آگهی
5913831 مناقصه خدمات حفاظت، حراست و نگهداری سد 1401/08/14 1401/08/18
5913629 مناقصه لوله کشی گاز 1401/08/14 رجوع به آگهی
5913598 مناقصه خدمات حفاظت، حراست و نگهداری سد 1401/08/14 رجوع به آگهی
5909621 مناقصه لوله کشی گاز 1401/08/12 رجوع به آگهی
5890769 مناقصه لوله کشی گازتصفیه خانه و آبگیر 1401/08/07 1401/08/10
5866461 مناقصه لوله کشی گاز محوطه تصفیه خانه و آبگیر آبرسانی 1401/08/05 1401/08/05
5842881 مناقصه لوله کشی گاز محوطه تصفیه خانه و آبگیر آبرسانی 1401/08/01 رجوع به آگهی
5838095 مناقصه حفاظت، حراست و نگهداری سد و تاسیسات وابسته 1401/07/30 رجوع به آگهی
5811612 مناقصه لوله کشی گاز محوطه تصفیه خانه و آبگیر آبرسانی 1401/07/27 1401/08/01
5797633 مناقصه حفاظت، حراست و نگهداری سد و تاسیسات وابسته 1401/07/24 رجوع به آگهی
5796109 مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه مرزی 1401/07/23 رجوع به آگهی
5795809 مناقصه خدمات حفاظت، حراست و نگهداری سد و تاسیسات وابسته 1401/07/23 1401/07/28
5777689 مناقصه حفاظت، حراست و نگهداری سد 1401/07/19 رجوع به آگهی
5773228 مناقصه واگذاری امتیاز «گذر آب» خروجی مصارف کشاورزی، صنعت و حیات رودخانه سد برای تولید انرژی برق آبی 1401/07/18 1401/07/25
5770637 مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه مرزی 1401/07/18 1401/07/24
5765071 مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه 1401/07/17 رجوع به آگهی
5761080 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری، نگهداری و حفاظت شبکه آبیاری و زهکشی 1401/07/16 1401/07/25
صفحه 1 از 97