کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7368609 مناقصه خرید 3000 تن کلروفریک مورد نیاز تصفیه خانه زرینه رود استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 1402/09/12
7360910 مناقصه خرید مقدار 3/000/000 کیلوگرم کلروفریک با درجه خلوص 40 درصد استان آذربایجان شرقی 1402/09/01 1402/09/04
7356930 مناقصه خرید مقدار 3/000/000 کیلوگرم کلروفریک استان آذربایجان شرقی 1402/08/30 1402/09/04
7344433 مناقصه تامین( تهیه و خرید) و حمل و تخلیه ابزار دقیق و ملزومات استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 1402/09/02
7342860 مناقصه تامین تهیه و خرید و حمل ابزار دقیق و ملزومات مورد نیاز پروژه سد استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7342851 مناقصه عملیات اجرایی مرمت بازسازی و ارتقاء ایستگاههای آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7309714 مناقصه عملیات اجرایی مرمت بازسازی و ارتقاء ایستگاههای آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/25 1402/08/28
7301465 مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 1402/09/14
7301318 مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان و کارشناسان مسئول نظارت ایستگاه های آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 1402/08/27
7300850 مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور سه فاز استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 1402/09/04
7300702 مناقصه خرید یک دستگاه الکترو موتور سه فاز با ضریب توان 0.83 ولتاژ 6600 دور نامی 1492 دور در دقیقه و توان 630 کیلو وات مورد نیاز طرح استان آذربایجان شرقی 1402/08/23 1402/09/04
7298348 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدخریدیکدستگاه الکترو موتورسه فازبا ضریب توان0.83ولتاژ6600دورنامی1492دوردردقیقه وتوان630کیلووات استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 1402/09/04
7296039 مناقصه عملیات اجرایی مرمت، بازسازی و ارتقاء ایستگاه های آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
7295367 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی- طرح استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/27
7295365 مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان و کارشناسان مسئول نظارت ایستگاه های آب و هواشناسی- جاری استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/27
7293811 مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان و کارشناسان مسئول نظارت ایستگاه های آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 رجوع به آگهی
7290651 مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/20 1402/08/21
7283717 مناقصه واگذاری خدمات تامین متصدیان و کارشناسان مسئول نظارت ایستگاه های آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7242515 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و باغبانی و تصدی آبدارخانه ها و خدمات سرایداری استان آذربایجان شرقی 1402/08/06 1402/08/11
7241726 مناقصه واگذاری خدمات اداری و پشتیبانی و نگهداری خودرو مربوط به کلیه مناطق استان استان آذربایجان شرقی 1402/08/06 1402/08/11
صفحه 1 از 105