مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه 1398/06/07 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تعمیرات ساختمان های حوزه ستادی و ادارات تابعه 1398/06/05 رجوع به آگهی
مرحله سوم نظارت طرح 1398/05/27 1398/05/27
خدمات حراست و نگهداری ایستگاههای پمپاژ, کانال اصلی 1398/05/12 1398/05/20
واگذاری پروژه خدمات حراست و نگهداری ایستگاه های پمپاژ، کانال اصلی و مزرعه 1398/05/10 رجوع به آگهی
خدمات حراست و نگهداری ایستگاه های پمپاژ، کانال اصلی و مزرعه نمونه 1398/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز استفاده تفریحی و گردشگری در حاشیه سدهای غیر شرب و سایر تاسیسات آبی 1398/04/22 رجوع به آگهی
عملیات بهره برداری، نگهداری سد، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه 1398/04/15 رجوع به آگهی
عملیات بهره برداری، نگهداری سد، خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه و... 1398/04/12 رجوع به آگهی
نظارت بر عملیات اجرایی سازه های اندازه گیری انهار پایاب 1398/04/09 1398/04/09
صفحه 1 از 147