مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح، ساخت، حمل، بارگیری و باراندازی، نصب و راه اندازی... 1398/09/24 1398/09/28
ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح، ساخت، حمل، بارگیری و باراندازی، نصب و راه اندازی... 1398/09/23 1398/09/28
ارائه خدمات مشاوره و بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح، ساخت، حمل ، بارگیری و باراندازی، نصب و راه اندا... 1398/09/23 1398/09/28
انجام عملیات اجرای بتن پوشش ( لاینینگ ) 9/5 کیلومتر از مسیر خاکی - انجام عملیات تکمیل ساختمان ایستگ... 1398/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه های عملیات اجرای بتن پوشش (لاینینگ) 9/5 کیلومتر از مسیر خاکی و انجام عملیات تکمی... 1398/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه انجام عملیات اجرای بتن پوشش (لاینینگ) 9/5 کیلومتر از مسیر خاکی 1398/08/28 1398/09/03
انجام عملیات تکمیل ساختمان ایستگاههای تبخیرسنجی و آبسنجی 1398/08/28 1398/09/03
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و روستاها در قالب قراردادی BOT 1398/07/29 1398/08/11
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و روستاها 1398/07/29 1398/08/12
فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و... 1398/07/28 1398/08/12
صفحه 1 از 70