مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاه های شبکه سنجش منابع آب در حوزه عم... 1398/02/18 1398/02/22
فراخوان ارزیابی کیفی مشاور انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاه های شب... 1398/02/17 1398/02/22
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب 1398/02/17 1398/02/22
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه 1398/02/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه 1398/02/11 1398/02/16
واگذاری انجام پروژه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه 1398/02/11 1398/02/16
واگذاری انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه 1398/02/04 1398/02/09
انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز 1398/02/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری 1398/01/29 1398/02/05
انجام خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری 1398/01/28 1398/02/05
صفحه 1 از 67