مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986973 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث باقیمانده پروژه ساماندهی و کنترل سیلاب 1401/09/06 1401/09/12
5986101 مناقصه احداث باقیمانده پروژه ساماندهی و کنترل سیلاب 1401/09/06 1401/09/12
5962264 مناقصه ساماندهی و لایروبی مصالح مازاد رودخانه 1401/08/28 رجوع به آگهی
5957879 مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی مصالح مازاد رودخانه 1401/08/26 1401/08/30
5956989 مناقصه انجام عملیات ساماندهی و لایروبی مصالح مازاد رودخانه 1401/08/26 1401/08/30
5770365 مناقصه احداث خط انتقال آب شرب از سد 1401/07/18 1401/07/24
5767836 مناقصه احداث خط انتقال آب شرب از سد 1401/07/17 1401/07/24
5718043 مناقصه تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه 1401/06/31 1401/07/09
5717848 مناقصه شناسایی سرمایه گذار -تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی 1401/06/31 1401/07/09
5687912 مناقصه رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب 1401/06/23 رجوع به آگهی
5607709 مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری 1401/05/31 1401/06/03
5606243 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات بهره برداری ُ تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری 1401/05/30 1401/06/03
5605412 مناقصه واگذاری انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری 1401/05/30 1401/06/03
5595488 مناقصه شناسایی سرمایه گذار -تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر 1401/05/27 1401/05/31
5588825 مناقصه تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه 1401/05/25 1401/05/31
5588065 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین منابع مالی- احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر 1401/05/25 1401/05/31
5581951 مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه 1401/05/23 1401/05/26
5578875 مناقصه احداث باقیمانده پروژه ساماندهی و کنترل سیلاب 1401/05/23 1401/05/26
5577397 مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه 1401/05/22 1401/05/26
5577393 مناقصه ساماندهی و کنترل سیلاب روستا 1401/05/22 1401/05/26
صفحه 1 از 45