مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نظافت، سمپاشی و نگهداری فضای سبز و آبدارخانه 1389/10/15 1389/11/06
واگذاری انجام خدمات امور ارتباطات و مخابرات مراکز اداره 1389/10/15 1389/11/06
واگذاری نگهداری بهینه و بازسازی شبکه هوایی، شبکه کابل و فیبرنوری 1389/10/13 1389/10/29
واگذاری اجرای عملیات طرح کانالسازی پروژه مسکن 1389/10/12 1389/10/29
واگذاری اجرای عملیات طرح کانالسازی و فیبر مسکن 1389/10/12 1389/10/22
واگذاری اجرای عملیات طرح کانالسازی و فیبرنوری مسکن 1389/10/11 رجوع به آگهی
عملیات طرح تقویت شبکه و آبونه و مرکزی و فیبر مرکز 1389/10/02 1389/10/18
واگذاری عملیات طرح تقویت شبکه و آبونه و مرکزی و فیبر مرکز 1389/10/02 1389/10/18
واگذاری عملیات طرح تقویت شبکه و آبونه و مرکزی و فیبر مرکز 1389/10/02 1389/10/22
واگذاری نگهداری بهینه و بازسازی شبکه هوایی، شبکه کابل و فیبرنوری 1389/09/17 1389/09/30
صفحه 1 از 54