مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات بارگیری - حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای شرکت 1398/09/07 1398/09/11
عملیات بارگیری - حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارها 1398/07/30 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری - حمل و تخلیه مقدار 20000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای شرکت در سطح شهر 1398/07/29 رجوع به آگهی
امور حفاظت فیزیکی 1398/03/05 رجوع به آگهی
امور حفاظت فیزیکی 1398/03/04 1398/03/07
تامین نیروی حفاظت فیزیکی 1398/03/01 1398/03/07
تامین نیروی خدماتی 1398/02/15 رجوع به آگهی
انجام خدمات و وظایف مربوط به سرویس دهی ابدارخانه ها, نظافت و سایر موارد مربوط پشتیبانی و اداری (جهت... 1398/02/11 1398/02/15
تامین نیرو های خدماتی خود 1398/02/11 1398/02/15
تامین نیرو های خدماتی 1398/02/10 1398/02/15
صفحه 1 از 6