مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی واگذاری امورخدمات پشتیبانی و خدمات اداری و دفتری 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی 1399/01/19 1399/01/19
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها، نامه رسانی، تایپ و بایگانی 1399/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی 1398/11/07 1398/11/16
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها (نظافت سطوح مسقف به میزان تقریبی 2500 مترمربع 4 طبقه، سرویس دهی 4 آبدارخانه و نامه رسانی و تایپ و بایگانی مکاتبات 1398/11/05 1398/11/16
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی 1397/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها، نامه رسانی، تایپ و بایگانی 1397/11/01 1397/11/09
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها، نامه رسانی، تایپ و بایگانی 1396/12/19 1396/12/22
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و خدمات 1396/12/14 1396/12/22
مناقصه امور مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها 1396/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه کرایه یک دستگاه پژو پارس 1396/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه کرایه یک دستگاه پژو پارس طرح دار برای حمل و نقل اداری 1396/05/18 1396/05/25
مناقصه تجهیزات سرور 1396/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه کاغذ A4 1396/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه رم 1396/05/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کاغذ A4 1396/05/01 رجوع به آگهی
مناقصه کاغذ A4 پیپر وان 1396/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین فن کوئل بالا زن سرما آفرین 1396/04/24 1396/04/24
مناقصه تامین فن کوئل 1396/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین پاور 530گرین 1396/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12