مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تأمین مالی برای تکمیل/احداث تونل 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه فرآخوان ارزیابی تامین کنندگان مالی برای اجرای احداث تونل 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی بخشی از محور 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی بخشی از محور 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی بهسازی محور 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه عملیات تکمیلی احداث باند دوم محور 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی احداث باند دوم محور 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی بهسازی محور 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه احداث بخشی از باند دوم 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی قطعه ۱ راه اصلی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی قطعه ۱ راه اصلی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پل مرزی بروی رودخانه 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی قطعات 5 و 6 محور 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه انتقال برق به تونل 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه انتقال برق به تونل تنگ ترکان و جابجایی تیرهای برق محدوده بزرگراه ها 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی باقیمانده باند دوم 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه باقیمانده عملیات اجرایی محور 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/09/24 1400/06/17
مناقصه عملیات اجرایی بهسازی محور و ابنیه های واقع در این محدوده 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه عملیات اجرایی بهسازی محور - و ابنیه های واقع در این محدوده شامل چهار دستگاه 1400/09/24 1400/10/01
صفحه 1 از 59