مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997717 مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک محور 1401/09/09 1401/09/16
5994639 مناقصه پروژه خرید تجهیزات و انجام عملیات اجرایی اصلاح موقعیت خطوط برق 1401/09/08 1401/09/16
5993500 مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک محور 1401/09/08 1401/09/16
5991670 مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاه 1401/09/07 1401/09/09
5985476 مناقصه ارزیابی تأمین کنندگان مالی برای اجرای برای احداث بهسازی راه اصلی محور 1401/09/06 رجوع به آگهی
5982616 مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ساختمانهای اصلی و جنبی و محوطه 1401/09/05 1401/09/09
5982510 مناقصه عملیات تکمیل ساختمانها و محوطه سازی ایستگاههای راه آهن 1401/09/05 1401/09/09
5982495 مناقصه تأمین 50 دستگاه خودروی سواری همراه با راننده برای انجام مأموریتهای درون شهری و برون شهری 1401/09/05 1401/09/09
5981976 مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن 1401/09/05 1401/09/09
5981764 مناقصه فراخوان تأمین مالی برای تکمیل/احداث بهسازی راه اصلی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5976987 مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاه 1401/09/02 1401/09/09
5975604 مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن 1401/09/02 1401/09/09
5975509 مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ساختمانهای اصلی و جنبی و محوطه ایستگاههای راه آهن 1401/09/02 1401/09/09
5975402 مناقصه عملیات تکمیل ساختمانها و محوطه سازی ایستگاه 1401/09/02 1401/09/09
5975004 مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 3 باند دوم محور 1401/09/02 1401/09/08
5974434 مناقصه عملیات تکمیلی ساخت پل 1401/09/02 1401/09/08
5970804 مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 3 باند دوم محور 1401/09/01 1401/09/08
5966528 مناقصه پروژه عملیات اجرایی باند دوم قطعه 4 1401/08/30 1401/09/09
5962838 مناقصه پروژه عملیات اجرایی باند دوم قطعه 4 محور 1401/08/29 1401/09/09
5958668 مناقصه زیرسازی قطعه 18 راه آهن 1401/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68