کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410578 مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی باند دوم محور استان تهران، استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/29
7410126 مناقصه عملیات تکمیلی راه اصلی و تکمیل تقاطع غیر همسطح ابتدای مسیر استان تهران، استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/15 1402/09/22
7406822 مناقصه عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح اتصالی محور استان تهران 1402/09/14 1402/09/21
7406263 مناقصه عملیات تکمیلی راه اصلی و تکمیل تقاطع غیر همسطح ابتدای مسیر استان تهران، استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/14 1402/09/22
7401431 مناقصه عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح اتصالی استان تهران 1402/09/13 1402/09/21
7348723 مناقصه تامین مالی برای تکمیل / احداث بهسازی راه اصلی محور استان تهران، استان فارس 1402/08/28 رجوع به آگهی
7348117 مناقصه روشنایی تونل شیر کوه و جابجایی تیرهای برق استان تهران 1402/08/28 1402/09/01
7344222 مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ایمنی و تابلو و علائم نیوجرسی مفصلی استان قزوین، استان تهران 1402/08/27 1402/09/01
7294872 مناقصه پروژه عملیات باقیمانده باند استان تهران 1402/08/21 1402/09/01
7290359 مناقصه واگذاری عملیات باقیمانده باند دوم بزرگراه استان تهران، استان اصفهان 1402/08/20 1402/09/01
7290142 مناقصه عملیات اجرایی محور استان تهران، استان همدان 1402/08/20 1402/08/24
7283868 مناقصه عملیات اجرایی محور استان همدان 1402/08/17 1402/08/24
7283014 مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی کنار گذر استان تهران 1402/08/17 1402/08/24
7280157 مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی کنار گذر غربی استان تهران 1402/08/16 1402/08/24
7268058 مناقصه عملیات احداث باند استان تهران 1402/08/14 1402/08/24
7265869 مناقصه پروژه عملیات تکمیلی راه اصلی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/24
7263602 مناقصه پروژه عملیات احداث باند دوم بزرگراه استان تهران 1402/08/13 1402/08/24
7241552 مناقصه خرید، حمل و نصب یک دستگاه سینی دوار لکوموتیو به ظرفیت 250 تن و قطر مفید 30 متر جهت استفاده در ایستگاه راه آهن مسافری استان تهران 1402/08/06 1402/08/09
7221579 مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم محور استان تهران 1402/08/01 1402/08/10
7219047 مناقصه عملیات اجرایی قطعه سوم محور و واریانت های کیلومتر 33 و 39 استان تهران 1402/07/30 1402/08/10
صفحه 1 از 79