مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات بهسازی راه اصلی 1397/12/12 1397/12/15
واگذاری عملیات احداث تبادل کنار گذر 1397/12/08 1397/12/15
واگذاری عملیات باقیمانده در پروژه احداث باند دوم محور 1397/12/08 1397/12/15
فراخوان عملیات اجرایی احداث باند دوم 1397/12/07 1397/12/15
عملیات اجرایی احداث باند دوم 1397/12/05 1397/12/15
واگذاری عملیات خرید غذای صبحانه و نیمروزی در ساختمان 1397/12/02 1397/12/08
واگذاری عملیات خرید غذای صبحانه و نیمروزی در ساختمان 1397/12/01 1397/12/08
تامین بخشی از نیاز مالی احداث باند دوم محور 1397/12/01 رجوع به آگهی
تامین مالی برای احداث باند دوم محور 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی آسفالت لایه توپکا و لکه گیری 1397/11/30 1397/12/07
صفحه 6 از 74