مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی احداث باند دوم محور 1398/11/07 1398/11/21
واگذاری پروژه قطعه 2 باند دوم 1398/11/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات روسازی و تامین بخشی از مصالح محور راه آهن به طول تقریبی 59.5 کیلومتر (شامل اجرای خط اصل... 1398/11/05 1398/11/16
عملیات اجرایی محور -و یکدستگاه تونل و سه دستگاه تقاطع با راه آهن و یک دستگاه پل زیر گذر 1398/11/05 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تهیه، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی ( بتنی )، تابلو، علائم و خط کشی در محورها 1398/10/30 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی باقیمانده احداث کنارگذر 1398/10/28 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث تقاطع 1398/10/24 1398/11/02
واگذاری عملیات اجرایی بخشی از محور 1398/10/17 1398/10/25
واگذاری عملیات اجرایی قطعه 4 1398/10/16 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تونل 1398/10/11 1398/10/18
صفحه 8 از 85