مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی باند دوم محور 1397/10/09 1397/10/18
عملیات تکمیلی قطعه 3 الف محور 1397/10/06 1397/10/18
واگذاری عملیات زیرسازی اتصال به شبکه راه آهن 1397/10/06 1397/10/18
عملیات اجرایی باند دوم محور 1397/10/04 1397/10/18
احداث کریدور بزرگراهی 1397/09/27 رجوع به آگهی
فراخوان تکمیل طرح احداث کریدور بزرگراهی غرب کشور 1397/09/26 1397/10/08
فراخوان تامین کنندگان مالی برای طرح احداث باند دوم بزرگراه 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیلی کنار گذر چهار خطه تربت حیدریه و تکمیل پل ها و تبادل های باقیمانده 1397/09/21 1397/09/28
واگذاری عملیات باقیمانده در پروژه احداث باند دوم محور 1397/09/18 1397/09/28
واگذاری عملیات تکمیلی کنار گذر چهار خطه و تکمیل پل ها و تبادل های باقیمانده 1397/09/14 1397/09/28
صفحه 8 از 72