مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث 9 دستگاه پل در محور 1397/09/14 1397/09/18
عملیات اجرایی آزاد راه 1397/09/14 1397/09/21
واگذاری عملیات اجرایی بخش دوم یک باند 1397/09/14 1397/09/21
عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح 1397/09/07 1397/09/14
عملیات تکمیلی و احداث راه اصلی حد فاصل کیلومتر 500+7 الی 000+14 و احداث تونلهای کیلومتری های 486+1 و... 1397/09/07 1397/09/19
عملیات احداث ایستگاه های مسافری راه آهن 1397/08/30 1397/09/14
عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح 1397/08/30 1397/09/14
عملیات اجرایی قطعه دوم محور 1397/08/29 رجوع به آگهی
عملیات احداث فاز اول ایستگاهها 1397/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات زیرسازی اتصال به شبکه راه آهن 1397/08/19 1397/08/26
صفحه 9 از 72