مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی تونل 1398/10/11 1398/10/18
عملیات اجرایی احداث ساختمان های اصلی جنبی و محوطه سازی ایستگاه راه آهن 1398/10/11 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای اصلاح موقعیت خطوط انتقال و فوق توزیع باقیمانده در محل تقاطعات با راه آهن 1398/10/04 1398/10/11
خرید تجهیزات و اجرای اصلاح موقعیت خطوط برق معارض در قطعه یک راه آهن 1398/10/03 1398/10/11
خرید تجهیزات و اجرای اصلاح موقعیت خطوط انتقال و فوق توزیع باقیمانده درمحل تقاطعات با راه آهن 1398/10/03 1398/10/11
واگذاری پروژه قطعه 2 باند دوم محور 1398/09/27 1398/10/10
واگذاری عملیات اجرایی احداث باند دوم محور 1398/09/24 1398/10/03
اجرای روسازی و ریل گذاری برای اتصال به شبکه راه آهن به طول تقریبی 60 کیلومتر شامل محور اصلی و خطوط ا... 1398/09/23 1398/09/27
اجرای روسازی و تامین مصالح بخشی از مصالح محور بطول 217.6 کیلومتر شامل محور اصلی و ایستگاه ها 1398/09/23 1398/09/27
اجرای عملیات روسازی و تامین بخشی از مصالح روسازی از راه آهن 1398/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 85