مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری،تعمیر ونگهداری ایستگاههای... 1398/10/30 1398/11/05
انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاههای سنجش آب و هواشناسی 1398/10/26 1398/11/05
انجام خدمات بهره برداری ونگهداری از شبکه های آبیاری وزهکشی 1398/10/25 1398/10/30
واگذاری سد و نیروگاه 1398/10/24 1398/11/02
احداث شبکه برق ایستگاه پمپاژ زهکشی 1398/10/23 1398/10/24
خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1398/10/23 رجوع به آگهی
احداث شبکه برق ایستگاه پمپاژ زهکشی 1398/10/22 1398/10/24
واگذاری انجام خدمات بهره برداری ونگهداری شبکه های آبیاری وزهکشی 1398/10/21 1398/10/30
خرید 9 دستگاه الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ زهکشی شبکه آبیاری و زهکشی R3 1398/10/18 1398/10/21
خرید 9 دستگاه الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ زهکشی شبکه آبیاری و زهکشی 1398/10/17 1398/10/21
صفحه 1 از 143