کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405453 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید لوله فولادی به مقدار 804 متر به اقطار مختلف و 72 متر لوله کاروگیت و 48 عدد متعلقات مورد نیاز مخزن 51 استان تهران 1402/09/14 1402/09/20
7405209 مناقصه خرید لوله فولادی به ماندار 804 متر در اقطار مختلف و 72 متر لوله کاروگیت و 48 عدد متعلقات مورد نیاز مخزن 51 استان تهران 1402/09/14 1402/09/20
7388162 مناقصه خدمات انجام عملیات سالانه نگهداری و تعمیرات PM و بازدید و مانور شیرآلات، مرئی سازی، نظافت و تمیز کاری اتاقچه های تاسیسات خطوط انتقال امور آبرسانی استان تهران 1402/09/09 1402/09/20
7387911 مناقصه خرید و تحویل تعداد 14 دست لباس ضد گاز و مایع کلر به همراه متعلقات مربوطه با SERVICE LIFE استان تهران 1402/09/09 1402/09/15
7386362 مناقصه 14 دست لباس ضد گاز و مایع کلر استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7384429 مناقصه خرید و تحویل تعداد 14 دست لباس ضد گاز و مایع کلر به همراه متعلقات مربوطه با SERVICE LIFE استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7383156 مناقصه خدمات انجام عملیات سالانه نگهداری و تعمیرات PM و بازدید و مانور شیرآلات، مرئی سازی، نظافت و تمیز کاری اتاقچه های تاسیسات خطوط انتقال امور آبرسانی استان تهران 1402/09/08 1402/09/20
7383086 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خریدوتحویل (شامل بارگیرى وحمل و تخلیه) مقدار 750.000 کیلوگرم آب ژاول براساس استاندارد ملی ایران به شماره 83 استان تهران 1402/09/08 1402/09/18
7383061 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات انجام عملیات سالانه نگهداری و تعمیرات PM و بازدید و مانور شیرآلات، مرئی سازی، نظافت و تمیز کاری اتاقچ استان تهران 1402/09/08 1402/09/20
7379449 مناقصه پیرامون تولید / تهیه، فروش و تحویل (شامل بارگیری حمل، مطابق با آیین نامه حمل و نقل مواد خطرناک و تخلیه در ایستگاه های تزریق آب ژاول استان تهران 1402/09/07 1402/09/18
7379437 مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری حمل و تخلیه مقدار 100 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (PAC) خشک استان تهران 1402/09/07 1402/09/12
7377662 مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل و تخلیه)مقدار 100تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (PAC) خشک استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7375833 مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل و تخلیه) مقدار 100 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (PAC) خشک استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7371461 مناقصه انجام خدمات جابجایی تاسیسات و تجهیزات کلرزنی و سیستم خنثی سازکلر امور آبگیر استان تهران 1402/09/05 1402/09/14
7370686 مناقصه خرید و تحویل شامل حمل بارگیری تست باراندازی و آموزش تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور و خدمات پس از فروش آنها استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7370232 مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل تاشو 10 تنی استان تهران 1402/09/05 1402/09/14
7369063 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید وتحویل ( شامل حمل ، بارگیری ، تست ،باراندازی وآموزش) تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور و کلیه متعلقات استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7366047 مناقصه انجام خدمات جابجایی تاسیسات و تجهیزات کلرزنی و سیستم خنثی سازکلر امور آبگیر استان تهران 1402/09/04 1402/09/14
7366037 مناقصه پروژه آببندی مخزن 56 استان تهران 1402/09/04 1402/09/14
7366031 مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل تاشو 10 تنی استان تهران 1402/09/04 1402/09/14
صفحه 1 از 89