مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5982737 مناقصه خرید و تحویل (شامل حمل بارگیری و باراندازی ) تعداد 49 دستگاه سلول تابلو برق 1401/09/05 1401/09/09
5980575 مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات : سیستم آلارم و سرریز مخازن ، سیستم های روشنایی ، ژنراتور های برق ، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال 1401/09/03 1401/09/08
5980572 مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختمان ها، محوطه مخازن و تلمبه خانه ها، نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتورهای برق اضطراری، نگهداری و تع... 1401/09/03 1401/09/08
5980564 مناقصه خرید 12972 متر لوله چدن پوشش داخلی 1401/09/03 1401/09/08
5980474 مناقصه خریدتعداد 49 دستگاه سلول تابلو برق های ستاره - مثلث 1401/09/03 1401/09/09
5980266 مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری حمل باراندازی مقدار 12972 متر لوله چدنی نشکن داکتیل با پوشش داخلی 1401/09/03 1401/09/08
5980261 مناقصه خریدتعداد 49 دستگاه سلول تابلو برق های ستاره - مثلث، راه اندازی چاه های آب شرب 1401/09/03 1401/09/09
5979060 مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ، سیستم های روشنائی ساختمان ها و محوطه مخازن و تلمبه خانه ها، ژنراتورهای برق اضطراری، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال تلمبه خانه 1401/09/03 1401/09/08
5976628 مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن، سیستم های روشنائی و دیزل ژنراتورها ، تابلو برق چاههای آب ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1401/09/02 1401/09/08
5976267 مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ، نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتور 1401/09/02 1401/09/08
5975212 مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ... 1401/09/02 1401/09/08
5975085 مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری حمل باراندازی مقدار 12972 متر لوله چدنی نشکن داکتیل با پوشش داخلی ملات ماسه سیمان با سیمان ضد سولفات 1401/09/02 1401/09/08
5956574 مناقصه خرید و تحویل شامل حمل ، بارگیری باراندازی مقدار 21200 متر کابل افشان مسی با عایق و روکش لاستیکی 1401/08/26 1401/09/02
5956560 مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری، حمل، باراندازی) الکتروپمپ های شناور (54 دستگاه الکترو موتور و 54 دستگاه پمپ) چاههای آب شرب 1401/08/26 1401/09/02
5956410 مناقصه خرید لوله فولادی بدون درز در سایزهای 6 و 8 اینچ و بوشن فولادی 6 و 8 اینچ 1401/08/26 1401/09/02
5956406 مناقصه خرید الکتروپمپ های شناور (54 دستگاه الکترو موتور و 54 دستگاه پمپ ) چاههای آب شرب 1401/08/26 1401/09/02
5956396 مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه سلول تابلو برق های ستاره - مثلث راه اندازی چاه های آب 1401/08/26 1401/09/02
5956330 مناقصه خرید مقدار 21200 مترکابل افشان مسی (با عایق و روکش لاستیکی) درسایزهای ( 35x3، 50x3، 70x3، 95x3 میلیمتر) 1401/08/26 1401/09/02
5952812 مناقصه خرید و تحویل (شامل حمل، بارگیری و باراندازی) تعداد 50 دستگاه سلول تابلو 1401/08/25 1401/09/02
5952811 مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری حمل بار اندازی مقدار 10323 متر لوله فولادی بدون درز در سایزهای 6و8 اینچ و تعداد 1840 عدد بوشن فولادی 6و8 اینچ 1401/08/25 1401/09/02
صفحه 1 از 65