مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث سوله ایستگاه آتش نشانی 1399/11/02 1399/11/05
تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات کنترل و نظارت بر ساخت و سازها (برقراری انضباط شهری «شهربان») به... 1399/11/01 رجوع به آگهی
احداث سوله ایستگاه آتش نشانی 1399/10/25 1399/11/05
تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات کنترل و نظارت بر ساخت و سازها 1399/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای، موضوع:تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات کنترل و نظارت بر ساخت و سازها 1399/10/09 رجوع به آگهی
احداث ساختمان مجموعه فرهنگی و فرهنگسرای شهر ـ احداث مجموعه ورزشی و استخر 1399/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد ساختمانی به متراژ 765/45 مترمربع 1399/09/29 رجوع به آگهی
احداث ساختمان مجموعه فرهنگی و فرهنگسرای ـ احداث مجموعه ورزشی و استخر 1399/09/27 رجوع به آگهی
مشارکت در سرمایه گذاری ـ واگذاری یک واحد ساختمانی به متراژ 765/45 مترمربع از پلاک ثبتی 19/4950 ـ جه... 1399/09/22 رجوع به آگهی
احداث مجموعه ورزشی و استخر شهرداری - احداث مجموعه فرهنگی و فرهنگسرای شهرداری - تراش و روش آسفالت... 1399/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22