مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام بازسازی ۲۰ دستگاه اتوبوس درون شهری سازمان مدیریت حمل و نقل 1400/10/30 1400/11/09
مناقصه واگذاری جایگاههای عرضه گاز طبیعی (CNG) 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی 20 دستگاه اتوبوس درون شهری 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه انجام بازسازی ۲۰ دستگاه اتوبوس درون شهری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات آماده سازی و اجرای قبور 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات موزائیک فرش سطح شهرداری 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه ذبح دام و توزیع گوشت و فراوره های گوشتی برای مدت دو سال شمسی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات موزائیک فرش سطح شهرداری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات موزائیک فرش 1400/08/27 1400/09/13
مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات حفاظتی اماکن شهرداری و سد معبر 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات حفاظتی اماکن شهرداری و سد معبر 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات حفاظتی اماکن شهرداری و سد معبر 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات موزائیک فرش سطح شهرداری 1400/08/05 1400/08/13
مناقصه خرید قوطی و نبشی جهت ساخت فرمهای پنجره های ساختمان جدید 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات موزائیک فرش 1400/08/03 1400/08/13
مناقصه خرید و نصب ۱۵۰ مترمربع شیشه سکوریت 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات موزائیک فرش 1400/07/28 1400/08/13
مناقصه عملیات اصلاح و نگهداری تاسیسات برقی در سطح شهر شامل نصب تیر، کابل گذاری، نگهداری نورپردازی ها 1400/07/14 1400/07/24
مناقصه عملیات اصلاح و نگهداری تاسیسات برقی در سطح شهر شامل نصب تیر، کابل گذاری، نگهداری نورپردازی ها و.... 1400/07/11 1400/07/24
مناقصه عملیات اصلاح و نگهداری تاسیسات برقی 1400/07/07 1400/07/24
صفحه 1 از 41