مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989959 مناقصه اجرای عملیات جمع آوری مکانیزه زباله رفت و روب معابر شهری و شست و شوی مخازن سطح شهر 1401/09/07 1401/09/09
5974598 مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه ساخت مجتمع 1401/09/02 رجوع به آگهی
5969986 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات جمع آوری مکانیزه زباله رفت و روب معابر و شستشوی مخازن زباله در شهرداری های نواحی 1 و 2 1401/08/30 1401/09/09
5968945 مناقصه اجرای عملیات جمع آوری مکانیزه زباله رفت و روب معابر شهری و شست و شوی مخازن سطح شهر 1401/08/30 رجوع به آگهی
5967284 مناقصه اجرای عملیات جمع آوری مکانیزه زباله رفت و روب معابر شهری و شست و شوی مخازن 1401/08/30 رجوع به آگهی
5948354 مناقصه خرید و نصب سیستم اطفاء و اعلام حریق با گاز fm200 1401/08/24 رجوع به آگهی
5940546 مناقصه خرید و نصب سیستم اطفاء و اعلام حریق با گاز fm200 1401/08/22 رجوع به آگهی
5939052 مناقصه احداث ایستگاه شماره پنج آتش نشانی 1401/08/22 رجوع به آگهی
5935262 مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی تجدید مناقصه خرید و نصب سیستم اطفاءو اعلام حریق 1401/08/21 1401/08/26
5933406 مناقصه عملیات احداث ایستگاه شماره 5آتش نشانی 1401/08/19 1401/08/25
5933288 مناقصه خرید یک عدد مجسمه کارگر 1401/08/19 1401/08/24
5924441 مناقصه خرید و نصـب سیستم اطفـاء و اعلام حریق با گاز fm200 1401/08/17 رجوع به آگهی
5915374 مناقصه احداث ایستگاه 1401/08/15 رجوع به آگهی
5911792 مناقصه واگذاری انجام عملیات برقی در سطح شهر شامل : ساخت ستونهای روشنایی پایه بولت جوشکاری برشکاری و... 1401/08/14 رجوع به آگهی
5911785 مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و اجرای نهر 1401/08/14 1401/08/16
5909097 مناقصه اجرای عملیات جمع آوری مکانیزه زباله ،رفت و روب معبر شهری و شستشوی مخازن سطح شهر در قالب دو ناحیه (یک و دو) 1401/08/12 1401/08/18
5905269 مناقصه تجدید مناقصه بازسازی 20 دستگاه اتوبوس درون شهری 1401/08/11 رجوع به آگهی
5905085 مناقصه خرید 130 متر مکعب چوب روسی 1401/08/11 رجوع به آگهی
5867942 مناقصه خرید 130 متر مکعب چوب روسی جهت پروژه سلمان فارسی (تالار دمشق) 1401/08/05 1401/08/12
5867048 مناقصه بازسازی 20 دستگاه اتوبوس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری 1401/08/05 1401/08/12
صفحه 1 از 46