مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور حفاظت فیزیکی 1398/02/08 1398/02/11
انجام امور مربوط به کنترل و حفاظت فیزیکی ساختمانها 1398/02/07 1398/02/11
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1398/02/02 رجوع به آگهی
امور خدمات و پشتیبانی 1397/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1397/07/17 1397/07/23
واگذاری حمل، تخلیه و بارگیری مقدار 40000 هزار تن انواع نهاده کشاورزی از انبارهای سازمانی شرکت خدمات... 1396/08/01 1396/08/04
واگذاری عملیات حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1396/07/29 1396/08/04
واگذاری عملیات حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1396/07/27 1396/08/04
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی به پیمانکار واجد شرایط 1396/07/17 1396/07/23
صفحه 1 از 6