مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث خط انتقال فاضلاب شهر 1398/02/30 رجوع به آگهی
احداث خط انتقال فاضلاب شهر 1398/02/29 رجوع به آگهی
انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 87 نفر 1398/01/27 1398/02/04
انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 87 نفر 1398/01/26 1398/02/04
انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بهاء در محدوده تحت پوشش شرکت 1398/01/25 رجوع به آگهی
انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بها 1398/01/22 1398/02/02
پروژه عملیات تکمیلی سایت مخزن و ایستگاه پمپاژ جنب مخزن 1397/12/27 رجوع به آگهی
پروژه عملیات تکمیلی سایت مخزن 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بهاء 1397/12/16 1397/12/25
خدمات مهندسی، طراحی تدارک و اجرای مدول اول تصیه خانه فاضلاب 1397/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 76