مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی، تامین، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب 1397/11/15 1397/11/29
واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی، تامین، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب شهر 1397/11/14 1397/11/29
واگذاری طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ( به روش طرح و ساخت) 1397/11/07 1397/11/17
واگذاری طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/11/07 1397/11/17
خدمات مهندسی، طراحی، تدارک و اجرای مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/11/06 1397/11/17
طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ( به روش طرح و ساخت) 1397/11/06 1397/11/17
واگذاری پروژه احداث قسمت دوم خط انتقال فاضلاب 1397/11/03 1397/11/13
احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دماوند (ناحیه A1) به همراه حمل و نصب انشعابات فاضلاب 1397/11/03 1397/11/15
احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه حمل و نصب انشعابات فاضلاب 1397/11/02 1397/11/15
واگذاری پروژه احداث قسمت دوم خط انتقال فاضلاب 1397/11/02 1397/11/13
صفحه 1 از 74