کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7409922 مناقصه حفر چاه آبرفتی شماره 2 استان تهران 1402/09/15 1402/09/20
7409909 مناقصه خرید 800 متر لوله چدن داکتیل C40 به قطر 200 میلیمتر به همراه واشر و متعلقات کامل استان تهران 1402/09/15 1402/09/19
7406150 مناقصه خرید 800 متر لوله چدن داکتیل C40 به قطر 200 میلیمتر به همراه واشر و متعلقات کامل استان تهران 1402/09/14 1402/09/19
7392007 مناقصه واگذاری برونسپاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت استان تهران 1402/09/11 1402/09/14
7382897 مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ و مخارن شماره استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7379646 مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ و مخازن استان تهران 1402/09/07 1402/09/13
7351632 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال و انتقال پساب فاضلاب ، شبکه های جمع آوری و انشعابات فاضلاب و سایر تاسیسات متعلق به ان در امور بهره برداری... استان تهران 1402/08/29 1402/09/05
7348887 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال و انتقال پساب فاضلاب استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7298004 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر میگون به طول 970 متر استان تهران 1402/08/22 1402/08/23
7287971 مناقصه تامین مواد گند زدایی اب به میزان 1500 تن اب ژاول استان تهران 1402/08/20 1402/08/30
7284406 مناقصه برونسپاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاها استان تهران 1402/08/17 1402/08/23
7283754 مناقصه خرید 800 متر لوله چدن داکتیل C40 به قطر 200 میلیمتر به همراه واشر و متعلقات کامل استان تهران 1402/08/17 1402/08/23
7279921 مناقصه احداث مخزن ذخیره آب شرب 5000 متر مکعبی استان تهران 1402/08/16 1402/08/21
7279901 مناقصه خرید 800 متر لوله چدن داکتیل C40 به قطر 200 میلیمتر به همراه واشر و متعلقات کامل استان تهران 1402/08/16 1402/08/23
7279895 مناقصه اصلاح و بهره بردای شبکه توزیع، خطوط انتقال و انشعابات آب شهر و روستاها استان تهران 1402/08/16 1402/08/22
7272829 مناقصه واگذاری خرید و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستا استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7268090 مناقصه واگذاری خرید و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب استان تهران 1402/08/14 1402/08/20
7249215 مناقصه عملیات اجرای خط انتقال چاه زرنگار گلدره به مخزن 5000 مترمکعبی ده بومهن استان تهران 1402/08/08 1402/08/13
7214471 مناقصه برونسپاری نگهداری برنامه ای و اصلاحی تاسیسات آب استان تهران 1402/07/29 1402/08/02
7189443 مناقصه برونسپاری خدمات نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ، ایستگاههای پمپاژ ،خطوط انتقال، شبکه های جمع آوری و انشعابات فاضلاب و سایر تاسیسات استان تهران 1402/07/22 1402/07/25
صفحه 1 از 104