مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5974451 مناقصه برونسپاری خدمات نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال ، شبکههای جمع آوری و انشعابات فاضلاب 1401/09/02 1401/09/07
5941413 مناقصه برونسپاری رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات آب امور بهره برداری 1401/08/22 1401/08/26
5941411 مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان های سرچاهی و نگهبانی و تکمیل ساختمان پست پاساژ و کارهای باقیمانده 1401/08/22 1401/08/28
5939233 مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی ( سایت 1) 1401/08/22 1401/08/28
5938902 مناقصه عملیات اصلاح ، بازسازی و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/08/22 1401/08/26
5937377 مناقصه عملیات اصلاح ، بازسازی و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/08/21 1401/08/26
5847706 مناقصه برونسپاری خدمات نگهداری و بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال و انتقال پساب ، شبکه جمع آوری ، انشعابات فاضلاب 1401/08/03 1401/08/07
5836251 مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان های سرچاهی و نگهبانی و تکمیل ساختمان پست پاساژ و کارهای باقیمانده 1401/07/30 1401/08/03
5811016 مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان های سرچاهی و نگهبانی و تکمیل ساختمان پست پاساژ و کارهای باقیمانده 1401/07/27 1401/08/03
5798138 مناقصه احداث سازه ساختمان اداری 1401/07/24 1401/07/30
5794002 مناقصه احداث سازه ساختمان اداری شهرداری 1401/07/23 1401/07/30
5794001 مناقصه نیرورسانی به چاه ها 1401/07/23 1401/07/24
5791851 مناقصه نیرورسانی به چاه های نمرود و مخزن 1401/07/21 1401/07/24
5777753 مناقصه عملیات خرید و اجرای 6300 متر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر 1401/07/20 1401/07/25
5753760 مناقصه عملیات اصلاح ، بازسازی و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/07/11 1401/07/12
5692315 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال و انتقال پساب ، شبکه جمع آوری ، انشعابات و سایر تاسیسات فاضلاب شهرها 1401/06/27 1401/06/30
5646263 مناقصه عملیات اصلاح ، بازسازی و احداث آدم رو شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/06/12 1401/06/15
5586318 مناقصه عملیات خرید و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/05/25 1401/05/30
5530397 مناقصه برونسپاری رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات آب 1401/05/09 1401/05/15
5523085 مناقصه واگذاری احداث 10 باب اتاقک کلرزنی مخازن روستا 1401/05/05 1401/05/10
صفحه 1 از 98