مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجازه بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوار حفاریها و لکه گیری خرابیهای خیابانها و معابر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و ترمیم نوار حفاری سطح 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه اجازه بهره برداری از جایگاه پمپ گاز cng 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه سی ان جی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه سی ان جی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوار حفاریها و لکه گیری خرابیهای خیابانها و معابر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت نوار حفاریها و لکه گیری خرابیهای خیابانها و معابر سطح شهر 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نقشه برداری 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل و وسایل برقی جهت پروژه ها 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل و وسایل برقی 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تولید، حمل و پخش آسفالت به صورت تن پخت 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل و وسایل برقی 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه جذب پیمانکار حمل و بارگیری مخلوط رودخانه ای جهت خوراک سنگ شکن 1400/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های عمرانی: تعریض خیابان و بهسازی پیاده روهای طرفین ـ بهسازی مسیل 1400/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و بارگیری مخلوط رودخانه ای جهت خوراک کارخانه سنگ شکن 1400/02/21 1400/02/28
مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمند سازی چراغ های راهنمایی و دوربین ثبت تخلف در تقاطع ها و معابر شهر 1400/02/05 رجوع به آگهی
مناقصه جذب پیمانکار اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS شهرداری 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23