کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410981 مناقصه پروژکتور 250 وات بخار سدیم استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409646 مناقصه فراخوان شناسایی تولیدکنندگان ماده شیمیایی (واحد بهره بردای اسکید) در سامانه تدارک الکترونیکی دولت استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/25
7407775 مناقصه فراخوان شناسایی تولید کنندگان مواد شیمیایی( واحد بهره برداری اسکید) استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7405122 مناقصه خرید بردهای UPS BORRI کارخانه استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403843 مناقصه خرید تجهیزات دستگاه درایو سرعت متغیر (VFD) استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7396894 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی تولیدکنندگان مواد شیمیایی جهت واحد بهره برداری CTEP و نفت تولیدی میدان استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/23
7394664 مناقصه فراخوان شناسایی تولید کنندگان مواد شیمیایی جهت واحد بهره برداری CETP و نفت شامل - ضد رسوب - اکسیژن زدا - باکتری زدا نوع یک - باکتری زدا نوع 2 - تعلیق شکن - ضد خوردگی آب ضد خوردگی نفت - ph adjus... استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7387537 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید بردهای UPS BORRI کارخانه و پدهای میدان نفتی آزادگان شمالی استان خوزستان 1402/09/09 1402/09/19
7387414 مناقصه خرید تجهیزات دستگاه درایو سرعت متغیر (VFD) مربوط به کمپرسورهای HP واحد بهره برداری استان خوزستان 1402/09/09 1402/09/19
7381809 مناقصه خرید تجهیزات دستگاه درایو سرعت متغیر (VFD) استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381147 مناقصه خرید بردهای UPS BORRI کارخانه و پدهای میدان نفتی استان خوزستان 1402/09/07 1402/06/19
7379297 مناقصه خرید بردهای UPSBORRI کارخانه و پدهای میدان نفتی استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7375275 مناقصه طراحی و ساخت Complete Set Pump with Electromotor استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7374809 مناقصه تامین قطعات یدکی UPS شرکت کلراید-(PARTS FOR "CHLORIDE" UPS SYSTEM) استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/11
7359288 مناقصه Complete Set Pump with Electromotor استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/11
7358650 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین قطعات یدکی UPS شرکت کلراید-(PARTS FOR "CHLORIDE" UPS SYSTEM) استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/11
7355300 مناقصه طراحی و ساختcomplete Set Pump with Electromotor استان خوزستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7355069 مناقصه تأمین قطعات یدکی UPS شرکت کلراید PARTS FOR «CHLORIDE» UPS SYSTEM استان خوزستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7353574 مناقصه طراحی و ساخت Complete Set Pump with Electromotor جهت کلاستر ها استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7343597 مناقصه خرید (ساخت) INSULATION JOINT استان خوزستان 1402/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66