مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهسازی ، تعمیر و تکمیل فنس پیرامونی ، محوطه ، جاده ها و ساختمانهای عملیاتی واحدهای بهره برداری و نمکزدائی 1400/10/30 1400/11/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فوم آتش نشانی 1400/10/30 1400/11/07
مناقصه بهسازی، تعمیر و تکمیل فنس پیرامونی، محوطه، جاده ها و ساختمانهای عملیاتی واحدهای بهره برداری و نمکزدائی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی، تعمیر و تکمیل فنس پیرامونی، محوطه، جاده ها و ساختمانهای عملیاتی 1400/10/30 1400/11/13
مناقصه واگذاری احداث سایبانهای نگهداری کالا و مواد شیمیائی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث سایبانهای نگهداری کالا و مواد شیمیائی در انبار کالای 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید فوم آتش نشانی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نازل و هوز آتش نشانی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی مبدل های حرارتی منطقه 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید نازل و هوز آتش نشانی 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه خرید قطعات یدکی مبدل های حرارتی 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه خرید نازل و هوز آتش نشانی 1400/10/25 1400/11/09
مناقصه خرید ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نازل و هوز آتش نشانی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER منطقه 1400/10/25 1400/11/09
مناقصه خرید قطعات یدکی مبدل های حرارتی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی مبدل های حرارتی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید STON TRAP منطقه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید STON TRAP 1400/10/18 1400/10/26
صفحه 1 از 40