مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989622 مناقصه خرید رطوبت زدا جهت مصارف عملیاتی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989256 مناقصه نصب سامانه حفاظت الکترونیک ساختمان 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989166 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید TEST RING FOR HEAT EXCHANGERS جهت تعمیر مبدل های حرارتی منطقه آزادگان شمالی 1401/09/06 1401/09/17
5989134 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید رطوبت زدا 1401/09/06 1401/09/17
5989023 مناقصه خرید TEST RING FOR HEAT EXCHANGER 1401/09/06 1401/09/06
5988590 مناقصه خرید TEST RING FOR HEAT EXCHANGER 1401/09/06 1401/09/06
5986703 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از چاهها و کلاسترهای 1401/09/06 1401/09/17
5986702 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از چاهها و کلاسترهای 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985489 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات حراست و نگهبانی از چاهها 1401/09/06 1401/09/17
5985220 مناقصه خرید رطوبت زدا جهت مصارف عملیاتی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5981910 مناقصه خدمات دستگاه لوله مغزی سیار، پمپ تراک اسید کاری و سیمانکاری 1401/09/05 رجوع به آگهی
5966289 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات دستگاه لوله مغزی سیار ،پمپ تراک ،پمپ تراک ،اسید کاری و سیمانکاری 1401/08/29 1401/09/12
5966276 مناقصه خدمات دستگاه لوله مغزی سیار ، پمپ تراک اسید کاری و سیمانکاری 1401/08/29 1401/09/13
5964597 مناقصه خرید TEST RING FOR HEAT EXCHANGERS 1401/08/29 رجوع به آگهی
5963287 مناقصه خرید TEST RING FOR HEAT EXCHANGERS جهت تعمیر مبدلهای حرارتی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5962853 مناقصه خدمات دستگاه لوله مغزی سیار، پمپ تراک اسید کاری و سیمانکاری در میدان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5935653 مناقصه خرید 3میلیون و 645هزار کیلوگرم نیتروژن مایع 1401/08/21 رجوع به آگهی
5929157 مناقصه واگذاری خدمات ترابری سنگین جهت مناطق عملیاتی 1401/08/18 رجوع به آگهی
5918487 مناقصه خرید 3میلیون و 645هزار کیلوگرم نیتروژن مایع 1401/08/15 رجوع به آگهی
5917099 مناقصه واگذاری خدمات ترابری سنگین جهت مناطق عملیاتی 1401/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 52