مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید حمل، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته پروژه اداری، رفاهی و درمانی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید حمل، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته پروژه اداری، رفاهی و درمانی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی دوربینهای مداربسته 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه خرید حمل، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته پروژه اداری، رفاهی و درمانی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 3 دستگاه ونتیلاتور نوزاد - خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 7 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال- خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 11 دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی... 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راهاندازی و آموزش 5 دستگاه سلکانتر هماتولوژی 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راهاندازی و آموزش 7 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 6 دستگاه الکتروشوک قلبی دستی 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 2 دستگاه اکسیژن ساز PSA 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 11 دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راهاندازی و آموزش 3 دستگاه ونتیلاتور نوزاد 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش ونتیلاتور نوزاد و بزرگسال - خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش اتوآنالایزر بیوشیمی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی اسکلت و محوطه سازی پروژه توسعه بیمارستان - اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه انبار دارویی- اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی شعبه تامین اجتماعی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار ذی صلاح جهت موضوع مناقصه از پروژه های عمرانی تکلیفی و ماموریتی سازمان 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی اسکلت و محوطه سازی 1400/10/16 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یکمرحلهای اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه انبار 1400/10/16 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یکمرحله ای اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی 1400/10/16 1400/10/25
مناقصه انتخاب پیمانکار ذی صلاح جهت موضوع مناقصه از پروژه های عمرانی تکلیفی و ماموریتی سازمان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازی بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازی 1400/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12