مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر و عملیات جدولگذاری، اصلاح هندسی و پیاده روس... 1397/09/17 1397/09/26
عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر / عملیات جدولگذاری، اصلاح هندسی و پیاده روسازی معاب... 1397/09/10 1397/09/26
احداث پروژه مشارکتی نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی 1397/08/26 1397/09/06
واگذاری پروژه احداث، بهره برداری، اجاره و انتقال 2 جایگاه پمپ بنزین 1397/08/26 1397/09/06
عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر / عملیات جدولگذاری، اصلاح هندسی و پیاده روسازی معاب... 1397/08/19 1397/08/28
فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مشارکتی نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی 1397/08/19 1397/09/06
پروژه احداث، بهره برداری، اجاره و انتقال 2 جایگاه پمپ بنزین 1397/08/19 رجوع به آگهی
عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر -عملیات جدولگذاری، اصلاح هندسی و پیاده روسازی معابر... 1397/08/12 1397/08/28
احداث پروژه تجهیز، تکمیل و بهره برداری از آسیاب سرارود و محوطه سازی اطراف آن به روش B.O.L.T 1397/08/09 رجوع به آگهی
احداث پروژه تجهیز، تکمیل و بهره برداری از آسیاب و محوطه سازی اطراف آن به روش B.O.L.T 1397/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30