مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ترمیم ترانشه های حفاری 1394/10/24 1394/11/14
تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1394/10/16 1394/10/30
تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1394/08/25 1394/09/10
واگذاری طرح توسعه شبکه کابل فاز 1394/06/16 1394/07/01
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات 1394/05/25 1394/06/11
واگذاری ترمیم ترانشه های حفاری 1394/05/12 1394/05/28
تامین خودرو سبک استیجاری با راننده جهت ستاد و ادارات تابعه 1394/05/07 1394/05/21
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1394/04/14 1394/04/24
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1394/04/14 1394/04/24
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1394/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 10 از 67