مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات 1396/05/11 1396/06/08
نگهداری شبکه کابل و هوایی 1396/04/28 رجوع به آگهی
نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات 1396/04/04 رجوع به آگهی
نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه 1396/04/01 1396/04/21
تهیه و تأمین اجناس، نگهداری، راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 1396/03/24 رجوع به آگهی
تهیه و تأمین اجناس، نگهداری، راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختانهای ستادی تابعه 1396/03/23 1396/03/07
طرح برگردان شبکه کابل میدان قیام در محدوده مرکز مخابرات شهید دیالمه ( به صورت نیمه ترنکی ) 1396/03/11 1396/03/31
واگذاری تهیه، تامین اجناس، نگهداری، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز 1396/02/14 1396/02/27
طرح برگردان شبکه کابل 1396/02/13 1396/02/27
نگهداری شبه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات 1396/01/31 1396/02/20
صفحه 6 از 67