مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و تأمین اجناس، نگهداری، راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختانهای ستادی تابعه 1396/03/23 1396/03/07
طرح برگردان شبکه کابل میدان قیام در محدوده مرکز مخابرات شهید دیالمه ( به صورت نیمه ترنکی ) 1396/03/11 1396/03/31
واگذاری تهیه، تامین اجناس، نگهداری، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز 1396/02/14 1396/02/27
طرح برگردان شبکه کابل 1396/02/13 1396/02/27
نگهداری شبه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات 1396/01/31 1396/02/20
طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات 1395/12/25 1396/01/30
طرح جمع آوری تجهیزات سوئیچ و شبکه کابل 1395/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، تامین اجناس، نگهداری، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/12/17 1396/01/30
طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات 1395/11/21 1395/12/04
نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1395/10/14 1395/10/29
صفحه 6 از 66