مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور مربوط به سالنهای MDF 1387/03/06 1387/03/26
واگذاری انجام امور مربوط به سالنهای MDF و مراکز تابعه 1387/03/04 1387/03/26
واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات 1387/03/02 1387/03/21
واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانها 1387/03/02 1387/03/21
واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانها 1387/02/31 1387/03/21
نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان 1387/02/10 1387/02/25
واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات 1387/02/04 1387/02/22
واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانها 1387/01/27 1387/02/22
پاسخگویی اطلاعات تلفنی 118 در مرکز مخابرات شهید دیالمه 1386/11/11 1386/11/30
پاسخگویی اطلاعات تلفنی 118 در مرکز مخابرات پیروزی 1386/11/11 1386/11/30
صفحه 66 از 66