مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات 1395/12/25 1396/01/30
طرح جمع آوری تجهیزات سوئیچ و شبکه کابل 1395/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، تامین اجناس، نگهداری، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/12/17 1396/01/30
طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات 1395/11/21 1395/12/04
نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1395/10/14 1395/10/29
نگهداری دستگاه های تلفن همگانی و تجهیزات جانبی 1395/10/09 رجوع به آگهی
طرح توسعه شبکه کابل 1395/09/16 1395/10/01
1395/07/08 رجوع به آگهی
تامین نیروی خودرو سبک استیجاری با راننده جهت ستاد و ادارات 1395/07/05 1395/07/19
طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت 1395/06/29 1395/07/14
صفحه 7 از 67