مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری با قدرت موتور 300 کیلووات 1398/03/26 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای 4000 متر شبکه و 2500 انشعاب به صورت پراکنده 1398/03/28 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای 40.000 متر شبکه و 2500 انشعاب به صورت پراکنده 1398/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه مصالح و اجرای حدود 8 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ به همراه نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS... 1398/03/27 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای 4000 متر شبکه و 2500 انشعاب به صورت پراکنده 1398/03/22 رجوع به آگهی
خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری با قدرت موتور 300 کیلووات 1398/03/21 رجوع به آگهی
خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری با قدرت موتور 300 کیلووات 1398/03/20 رجوع به آگهی
خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری 1398/03/19 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای حدود 9400 متر خط تغذیه 8 اینچ و ده اینچ و 127 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن به همر... 1398/03/12 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای حدود 9400 متر خط تغذیه 8 اینچ و ده اینچ و 127 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن به همر... 1398/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 161