مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن به همراه یک ایستگاه TBS 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بهره برداری 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی و مقاوم سازی اطاقک موجود نگهبانی، سایه بان و محوطه سازی ایستگاه CGS 1397/10/22 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن به همراه یک ایستگاه TBS در بخش مسکونی 1397/10/24 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای حدود ۲۹کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن بهمراه یک ایستگاه 1397/10/24 1397/11/09
تهیه مصالح و اجرای 3200 متر خط تغذیه 12 اینچ خروجی ایستگاه 1397/10/22 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای ۳۲۰۰ متر خط تغذیه ۱۲اینچ خروجی ایستگاه اول 1397/10/22 1397/11/14
واگذاری خدمات بهره برداری 1397/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بهره برداری 1397/10/22 رجوع به آگهی
تهیه مصالح ساخت نصب و اجرای 5000 انشعاب پلی اتیلن به صورت سری و پراکنده در شهر 1397/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 160