مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات قرائت کنتور، چاپ و توزیع صورتحساب به صورت آنلاین و آفلاین مشترکین جز و عمده 1398/04/23 رجوع به آگهی
انجام عملیات چاپ اخطاریه و توزیع آن و وصول مطالبات مشترکین بد حساب 1398/04/23 رجوع به آگهی
انجام عملیات چاپ اخطاریه و توزیع آن و وصول مطالبات مشترکین بد حساب جزء 1398/04/22 رجوع به آگهی
چاپ و توزیع صورتحساب به صورت آنلاین و آفلاین 1398/04/20 رجوع به آگهی
عملیات چاپ اخطاریه 1398/04/20 رجوع به آگهی
اجرای حدود 42200 متر شبکه پراکنده به همراه نصب 2430 انشعاب پراکنده در شهرستان ها 1398/04/12 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای حدود 8 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ به همراه نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS و... 1398/04/09 رجوع به آگهی
عملیات چاپ اخطاریه و توزیع آن و وصول مطالبات مشترکین به حساب 1398/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب به صورت آنلاین و آفلاین مشترکین جزء و عمده 1398/04/11 رجوع به آگهی
عملیات قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب به صورت آنلاین و آفلاین مشترکین جزء و عمده 1398/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 168