مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید،نصب وراه اندازی سامانه حفاظت الکترونی... 1398/10/11 1398/10/16
انجام عملیات خرید ، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک سد و نیروگاه 1398/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات سرویس، راهبری و تعمیر و نگهداری ادواری تاسیسات مکانیکی و برقی... 1398/10/11 1398/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات قلع وقمع وتخریب مستحدثات واعیانی های... 1398/10/10 1398/10/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات بهره برداری،نگهداریو حفاظت از تاسیسات حروجی... 1398/10/10 1398/10/17
واگذاری خدمات بهره برداری، نگهداری و حفاظت از تاسیسات خروجی تونل مخازن، خط لوله انتقال آب شرب 1398/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیر مجاز 1398/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات سرویس، راهبری و تعمیر و نگهداری ادواری و اضطراری تاسیسات مکانیکی و برقی حوزه ست... 1398/10/10 رجوع به آگهی
خدمات بهره برداری ونگهداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی 1398/10/09 1398/10/11
صفحه 1 از 90