مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986218 مناقصه واگذاری دمونتاژ و عیب یابی ترانسفورماتور 23063 کیلوولت 180 مگاولت آمپر آلستوم پست- مرمت فونداسیون و استابهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی 1401/09/06 1401/09/10
5970154 مناقصه عملیات تجهیز ونوسازی بهره برداری اجاره و انتقال ساختمان های کمپ 1401/09/01 رجوع به آگهی
5965937 مناقصه عملیات تجهیز ونوسازی بهره برداری اجاره و انتقال ساختمان های کمپ 1401/08/29 رجوع به آگهی
5962307 مناقصه سرمایه گذاری جهت عملیات تجهیز و نوسازی بهره برداری اجاره و انتقال ساختمان های کمپ 1401/08/29 رجوع به آگهی
5952344 مناقصه بررسی اثرات احداث تونل های انتقال آب بزرگ مقیاس بر منابع آبی مسیر پروژه و ارائه 1401/08/25 رجوع به آگهی
5952250 مناقصه چالشهای احداث تونل در شرایط فشار آب زیاد در محیطهای خرد شده و ارائه راهکارهای 1401/08/25 رجوع به آگهی
5952045 مناقصه بررسی بازارهای متقاضی آب و پساب و ارائه راهکارهای کاربردی تشویق بخش غیردولتی به سرمایه 1401/08/25 رجوع به آگهی
5943973 مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ششم 1401/08/23 رجوع به آگهی
5928962 مناقصه عملیات اجرایی تهیه حمل نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور فاز اول تصفیه خانه 1401/08/18 رجوع به آگهی
5924270 مناقصه عملیات اجرایی تهیه حمل نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور فاز اول تصفیه خانه 1401/08/17 رجوع به آگهی
5907342 مناقصه انجام خدمات خودرویی 1401/08/11 رجوع به آگهی
5901420 مناقصه انجام خدمات خودرویی حوزه ستادی و امور منابع آب 1401/08/10 رجوع به آگهی
5889759 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی ، سد ها 1401/08/07 رجوع به آگهی
5867542 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی ، سدها ، نیروگاهها و امور 1401/08/05 1401/08/09
5863225 مناقصه واگذاری انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی ،سدها ، نیروگاها و امورات تابعه 1401/08/04 رجوع به آگهی
5849815 مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی ، بهره برداری ، اجاره و انتقال ساختمان های کمپ 1401/08/03 رجوع به آگهی
5843703 مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی ، بهره برداری ، اجاره و انتقال ساختمان های کمپ 1401/08/02 رجوع به آگهی
5736144 مناقصه اگذاری خدمات بهره برداری منافع حاصل حق انتفاع از لایروبی و بستر سازی حوضچه های تغذیه 1401/07/09 رجوع به آگهی
5731996 مناقصه بهره برداری منافع حاصل (حق انتفاع) از لایروبی وبستر سازی حوضچه های تغذیه مصنوعی 1401/07/07 1401/07/10
5730298 مناقصه بهره برداری منافع حاصل حق انتفاع از لایروبی و بستر سازی حوضچه های تغذیه مصنوعی 1401/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60