کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397198 مناقصه گارانتی و پیشنهاد مجموعه نرم افزارهای مدیریت فرآیند های کسب و کار استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396809 مناقصه خدمات حقوقی و مشترکین شرکت آب منطقه ای تهران استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396737 مناقصه خدمات بازرسی فنی عملیات احداث خطوط انتقال برق فشار متوسط و پستهای کیوسکی اختصاصی استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396733 مناقصه انجام خدمام پایش و نظارت بر حوضه آبریز رودخانه استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396732 مناقصه مطالعات و طراحی ایسگاه پمپاژ خط انتقال آب از نیروگاه استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7294810 مناقصه تکمیل بخشی از نیازهای مالی اجرای طرح انتقال آب نشتی سد لار استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7291431 مناقصه تکمیل بخشی از نیازهای مالی اجرای طرح انتقال آب نشتی سد استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7288587 مناقصه تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح انتقال آب نشتی استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7249796 مناقصه انجام خدمات بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR) کلیه عملیات موضوع پیمان طرح و ساخت قطعه تونل شرقی سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان البرز، استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7232030 مناقصه انجام خدمات خودروئی حوزه ستادی و امور منابع آب خود استان تهران 1402/08/03 رجوع به آگهی
7230676 مناقصه انجام خدمات عمومی پشتیبانی و عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات سد و نیروگاه استان تهران 1402/08/03 رجوع به آگهی
7226872 مناقصه واگذاری انجام خدمات خودروئی حوزه ستادی و امور منابع آب استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7226192 مناقصه انجام خدمات خودروئی استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7225534 مناقصه انجام خدمات عمومی پشتیبانی و عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات سد و نیروگاه استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7225263 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی ، سدها، نیروگاهها ، تاسیسات و امور منابع آب استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7224712 مناقصه انجام خدمات عمومی پشتیانی و عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری تاسیسات استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7199082 مناقصه عملیات اجرایی ساختمان امور آب استان تهران 1402/07/24 رجوع به آگهی
7166348 مناقصه عملیات خرید بخشی از لوازم یدکی ضروری الکتروپمپ های KSB تلمبه خانه استان تهران 1402/07/17 رجوع به آگهی
7043324 مناقصه عملیات خرید بخشی از لوازم یدکی ضروری الکتروپمپهای KSB تلمبه خانه سد استان تهران 1402/06/22 رجوع به آگهی
7039581 مناقصه عملیات خرید بخشی از لوازم یدکی ضروری الکتروپمپهای KSB تلمبه خانه سد استان تهران 1402/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 67