مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تهیه، نصب و راه اندازی، نگهداری و مانیتوری... 1398/12/03 1398/12/07
واگذاری انجام عملیات خرید، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک سد 1398/12/03 رجوع به آگهی
انجام عملیات تهیه و راه اندازی ، نگهداری و مانیتورینگ دستگاه های دیتالاگر درون چاهی و ادوات اندازه گ... 1398/11/30 رجوع به آگهی
تهیه، ساخت و نصب و پکیج های تصفیه فاضلاب کمپ سد 1398/11/29 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات حفاظت ونگهبانی ازساختمان های اداری، تاسیسات و سدهای استان در سال... 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پکیج های تصفیه فاضلاب کمپ مسکونی 1398/11/28 1398/12/03
انجام عملیات تهیه و نصب پکیج های تصفیه فاضلاب کمپ مسکونی سد 1398/11/26 رجوع به آگهی
انجام عملیات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر 1398/11/15 1398/11/16
خدمات بهره برداری، نگهداری و حفاظت از تاسیسات خروجی تونل سازه مقسم مخازن، خط لوله انتقال آب شرب 1398/11/13 1398/11/14
خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب 1398/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 94