مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات خرید ، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک سد و نیروگاه 1398/11/13 رجوع به آگهی
انجام عملیات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر 1398/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید،نصب وراه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک سد ون... 1398/11/12 1398/11/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات بهره برداری ،نگهداری وحفاظت از تاسیسات خروج... 1398/11/12 1398/11/14
واگذاری خدمات بهره برداری، نگهداری و حفاظت از تاسیسات خروجی 1398/11/12 رجوع به آگهی
انجام عملیات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید،نصب وراه اندازی سامانه حفاظت الکترونی... 1398/10/11 1398/10/16
انجام عملیات خرید ، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک سد و نیروگاه 1398/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات سرویس، راهبری و تعمیر و نگهداری ادواری تاسیسات مکانیکی و برقی... 1398/10/11 1398/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات قلع وقمع وتخریب مستحدثات واعیانی های... 1398/10/10 1398/10/16
صفحه 7 از 96