مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی ساختمان مرکزی 1397/06/24 رجوع به آگهی
فراخوان انتخاب مشاور طراحی QBS ساختمان مرکزی 1397/06/21 1397/06/31
واگذاری انجام خدمات طراحی ساختمان مرکزی 1397/06/21 رجوع به آگهی
اجرای کارهای باقیمانده و تکمیل پروژه فاز اول تصفیه خانه 1397/06/20 رجوع به آگهی
اجرای عملیات انسداد چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و توقیف دستگاه های حفاری غیرمج... 1397/06/14 رجوع به آگهی
اجرای عملیات انستاد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و توقیف دستگاه های حفاری غیر... 1397/06/12 رجوع به آگهی
انسداد چاههای غیر مجاز 1397/06/12 1397/06/24
اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز حوزه ستادی 1397/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز 1397/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و توقیف دستگا های حفا... 1397/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 85