مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات احداث ساختمان اداره منابع آب 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه احداث ساختمان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان اداره 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز، رانندگی وسائط نقلیه و حفاظت فیزیکی ساختمان های ستادی ادارات تابعه در سطح استان 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه واگذاری انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز، رانندگی وسائط نقلیه و حفاظت فیزیکی ساختمان های ستادی ادارات تابعه 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات نظافت ، آبدارخانه ، نگهداری فضای سبز ،رانندگی وسائط نقلیه و حفاظت و فیزیکی ساختمانهای ستادی ادارات تابعه در سطح 1400/09/27 1400/10/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات نظافت ، آبدارخانه ، نگهداری فضای سبز ،رانندگی وسائط نقلیه و حفاظت و فیزیکی ساختمانهای ستادی ادارات تابعه در سطح 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه احداث ساختمان اداری منابع آب (به روش سر جمع) 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اداری شهرستان منابع آب خمین 1400/09/02 1400/09/10
مناقصه احداث ساختمان اداری منابع آب (به روش سر جمع) 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعه حد بستر و حریم موردی رودخانه ها 1400/07/04 1400/07/11
مناقصه - مطالعه حد بستر و حریم موردی رودخانه ها - به طول 323 کیلومتر و - مطالعه حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان به طول 557 کیلومتر 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه مطالعه حد بستر و حریم مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان مرکزی به طول 557 کیلومتر 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه مطالعه حد بستر و حریم موردی رودخانه های استان مرکزی به طول 323 کیلومتر 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه اجرای خطوط انتقال آب 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خطوط انتقال آب 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خطوط انتقال آب 1400/06/13 1400/06/20
مناقصه انجام خدمات آژانس 1400/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه قرائت، ثبت اطلاعات و نگهداری تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی وزارت نیرو در سطح استان 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قرائت، ثبت اطلاعات و نگهداری تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی وزارت نیرو در سطح استان 1400/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26