مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات کالیبراسیون، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای... 1397/11/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات کالیبراسیون، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای... 1397/11/27 رجوع به آگهی
خرید, حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی 1397/11/18 1397/11/27
خرید، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روست... 1397/11/17 رجوع به آگهی
تامین، تست، حمل و باراندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب 1397/11/17 1397/11/27
خرید، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روست... 1397/11/16 رجوع به آگهی
تامین، تست، حمل و باراندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب 1397/11/16 1397/11/27
خرید، ساخت، پوشش داخلی و خارجی، بارگیری حمل و بار اندازی و تحویل لوله های فولادی طرح آبرسانی 1397/09/11 1397/09/17
خرید, ساخت, پوشش داخلی و خارجی, بارگیری حمل و بار اندازی و تحویل لوله های فولادی طرح آبرسانی 1397/09/10 رجوع به آگهی
ساماندهی مسیر رودخانه 1397/09/06 1397/09/14
صفحه 1 از 31