مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اصلاح موقعیت خطوط برق معارض با مسیر راه آهن 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عملیات اصلاح موقعیت خطوط برق 1400/10/28 1400/11/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث باند دوم 1400/10/28 1400/11/06
مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی مهندسان مشاور و تهیه لیست بلند و کوتاه از مهندسان مشاور حائز شرایط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران متناسب و فعال در حوزه انجام خدمات مشاور کارفرما سرمایه پذیر بر... 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی مهندسان مشاور و تهیه لیست بلند و کوتاه از مهندسان مشاور حائز شرایط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران متناسب و فعال در حوزه انجام خدمات مشاور کارفرما سرمایه پذیر بر... 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی محور و احداث 4 دستگاه تقاطع 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه عملیات اجرایی بخشی از محور به طول 19 کیلومتر 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه عملیات تکمیلی احداث باند دوم محور 1400/10/13 1400/10/22
مناقصه بهسازی محور 1400/10/12 1400/10/22
مناقصه عملیات اجرایی پروژه ۱- دستگاه مناقصه گزار:شرکت ساخت و توسعه زیربناها ۲- شرح پروژه احداث بخشی 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه احداث بخشی از باند دوم 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تکمیلی قطعات 1و2 راه اصلی قوچان-بام 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه شرح پروژه احداث پل مرزی بروی رودخانه 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پل مرزی بروی رودخانه 1400/10/06 1400/10/14
مناقصه باقیمانده عملیات اجرایی قطعات 5 و 6 محور 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای باقیمانده عملیات اجرایی قطعات 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه احداث شبکه انتقال برق به تونل 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی محور سه راهی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث باند دوم محور 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی محور سه راهی 1400/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48