مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات احداث سردرب و محوطه سازی ورودی واحد شستشوی نمک 1398/03/01 1398/03/08
واگذاری احداث ساختمان غیر صنعتی 1398/03/01 رجوع به آگهی
احداث کارگاه مرکزی تعمیرات 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات رنگ آمیزی، اسید شویی ، کالر کد خطوط و تجهیزات شرکت پتروشیمی اروند در واحدهای c... 1398/02/30 1398/03/11
احداث کارگاه مرکزی تعمیرات 1398/02/30 رجوع به آگهی
اجرای عملیات پروژه ترمیم و بازسازی سقف ساختمان C800 و انبار محصول 1398/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات احداث کارگاه مرکزی تعمیرات 1398/02/30 رجوع به آگهی
احداث ساختمان غیر صنعتی 1398/02/29 رجوع به آگهی
اجرای عملیات پروژه ترمیم و بازسازی سقف ساختمان C800 و انبار محصول 1398/02/29 رجوع به آگهی
رنگ آمیزی، اسید شویی ، کالر کد خطوط و تجهیزات در واحدهای cf - ca - pvc - edc/vcm 1398/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70