مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990586 مناقصه ساخت دو دستگاه هیتر 705KW برای واحد Air Separation Unit)ASU 1401/09/07 1401/09/20
5979107 مناقصه انجام عملیات طراحی ، خرید ، ساخت ؛ نصب ، راه اندازی و تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور ضد انفجار 1401/09/03 1401/09/12
5975594 مناقصه انجام عملیات طراحی ، خرید ، ساخت ؛ نصب ، راه اندازی و تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور ضد انفجار 1401/09/02 1401/09/12
5970847 مناقصه واگذاری انجام عملیات بازسازی و توسعه ساختمان آشپزخانه رستوران مرکزی 1401/09/01 1401/09/09
5970845 مناقصه انجام عملیات تعویض گریتینگ های واحد شستشوی نمک شرکت 1401/09/01 1401/09/09
5970226 مناقصه انجام عملیات تعویض گریتینگ های واحد شستشوی نمک شرکت 1401/09/01 1401/09/09
5970132 مناقصه انجام عملیات تعویض گریتینگ واحدهای شستشوی نمگ 1401/09/01 رجوع به آگهی
5966702 مناقصه واگذاری انجام عملیات بازسازی و توسعه ساختمان آشپزخانه رستوران مرکزی 1401/08/30 1401/09/09
5964013 مناقصه انجام عملیات مقاوم سازی هوپر و ستون ها و محوطه 1401/08/29 1401/09/06
5963699 مناقصه انجام عملیات احداث انبار های OFF3 ، محصولات شیمیایی و کربنات 1401/08/29 1401/09/06
5962717 مناقصه شناسایی شرکتهای توانمند جهت احیای آلفا سلولز مصرف شده و بازیابی مجدد 1401/08/29 رجوع به آگهی
5961474 مناقصه واگذاری انجام عملیات مقاوم سازی هوپر و ستون ها و محوطه ناحیه 110 و 120 و جاده پیرامونی واحد شستشوی نمک 1401/08/28 رجوع به آگهی
5960980 مناقصه اجرای عملیات احداث انبارهای OFF3 ، محصولات شیمیایی و کربنات 1401/08/28 1401/09/06
5959190 مناقصه ساخت قطعات آند و کاتد الکترولایزر های آب نمک واحد کلر آلکالی 1401/08/28 1401/09/09
5959174 مناقصه انجام عملیات مقاوم سازی هوپر و ستون ها و محوطه 1401/08/28 1401/09/06
5959141 مناقصه بازیافت و احیای آلفا سلولز موجود در سلویج 1401/08/28 رجوع به آگهی
5959008 مناقصه ساخت قطعات آند و کاتد الکترولایزرهای آب نمک واحد کلر آلکالی 1401/08/28 1401/09/09
5958897 مناقصه انجام عملیات احداث انبار های OFF3 ، محصولات شیمیایی و کربنات 1401/08/28 1401/09/06
5957520 مناقصه ساخت قطعات آند و کاتد الکترولایزرهای آب نمک واحد کلر آلکالی 1401/08/26 رجوع به آگهی
5957461 مناقصه بازیافت و احیای آلفا سلولز موجود در سلویج 1401/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60