مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام عملیات اصلاح محوطه ورودی 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه واگذاری انجام عملیات اصلاح محوطه ورودی مجتمع شرکت 1400/10/06 1400/10/14
مناقصه واگذاری طراحی ، تعویض پکینگها و شاورها (لوله های افقی)، اسپری CELL و1pvc 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تعویض پکینگ ها و شاورها (لوله های افقی) اسپری PVC1,CELL مربوط به کولینگ CELL3 شامل PVC1&PVC2 نازل ها، تمیز کاری حوضچه ها تعمیر و آبندی دیوارهای کولینگ تاور CF واحد PVC2 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تعویض پکینگ ها و شاورها (لوله های افقی) اسپری PVC1,CELL مربوط به کولینگ CELL3 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه - طراحی، تعویض پکینگ ها و شاورها (لوله های افقی) اسپری PVC1,CELL 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، تعویض پکینگ ها و شاورها لوله های افقی اسپری PVC1,CELL 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین مناخت، نصب و راه اندازی سیستم جداسازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین مناخت، نصب و راه اندازی سیستم جداسازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین مناخت، نصب و راه اندازی سیستم جداسازی رطوبت و کندانس هوای تولیدی واحد Plant Air 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازرسی کمی و کیفی محصولات 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انبارداری -چیدمان -توزین -ترخیص-بارگیری و بسته بندی محصولات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات انبارداری، چیدمان، توزین، ترخیص، بارگیری و بسته بندی محصولات شرکت 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انبارداری -چیدمان -توزین -ترخیص-بارگیری و بسته بندی محصولات 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انبارداری، چیدمان، توزین، ترخیص، بارگیری و بسته بندی محصولات 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انبارداری، چیدمان، توزین، ترخیص، بارگیری و بسته بندی محصولات 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعویض پوشش های بتنی معیوب کانال 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعویض پوشش های بتنی معیوب کانال های مجتمع شرکت 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه تعویض پوشش های بتنی معیوب کانال های مجتمع 1400/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51