مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990311 مناقصه عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه ها 1401/09/07 1401/09/12
5989847 مناقصه عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه ها 1401/09/07 1401/09/12
5909413 مناقصه واگذاری عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه های استان 1401/08/12 1401/08/18
5909398 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه ها 1401/08/12 1401/08/18
5905501 مناقصه خرید لوله های فولادی 1401/08/11 1401/08/16
5901819 مناقصه خرید لوله های فولادی به همراه پوشش حفاظتی خارجی و داخلی 1401/08/10 1401/08/16
5843365 مناقصه عملیات رپرگذاری رودخانه 1401/08/01 1401/08/04
5839652 مناقصه عملیات رپر گذاری روخانه های استان 1401/08/01 1401/08/04
5791815 مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی شبکه پایش منابع آب طرحهای آبرسانی 1401/07/20 1401/07/25
5778144 مناقصه مرمت و بازسازی شبکۀ پایش منابع آب طرحهای آبرسانی 1401/07/20 1401/07/25
5727281 مناقصه عملیات پاکسازی، تسهیل هدایت جریان و بازگشایی رودخانه 1401/07/06 1401/07/07
5721016 مناقصه عملیات پاکسازی، تسهیل هدایت جریان و بازگشایی رودخانه های استان 1401/07/02 1401/07/07
5719794 مناقصه واگذاری مصالح رودخانه ای مربوط به رودخانه در ازای لایروبی مقاطعی 1401/06/31 رجوع به آگهی
5719792 مناقصه واگذاری مصالح مازاد رودخانه ای مربوط به رودخانه به روش بیع متقابل BUY BACK 1401/06/31 1401/07/06
5714232 مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی شبکۀ پایش منابع آب طرحهای آبرسانی 1401/06/30 1401/07/04
5706377 مناقصه مرمت و بازسازی شبکه پایش منابع آب طرح های آبرسانی 1401/06/28 1401/07/04
5686265 مناقصه تامین خودرو 1401/06/23 1401/06/24
5686116 مناقصه تامین خودرو 1401/06/23 1401/06/24
5684676 مناقصه تامین خودرو 1401/06/22 1401/06/24
5684674 مناقصه تامین خودرو جهت ادارات 1401/06/22 1401/06/24
صفحه 1 از 42