کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7391703 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقیمانده تأسیسات محوطه استان کردستان 1402/09/11 1402/09/15
7390493 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقیمانده تأسیسات محوطه سدگاران، سامانه انتقال آب کانال کشاورزی و خط لوله آب شرب و تأسیسات شبکه اصلی استان کردستان 1402/09/11 1402/09/15
7363819 مناقصه مهندسی و مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی طرح تامین آب شهر مریوان از سد گاران استان کردستان 1402/09/02 1402/09/07
7283772 مناقصه عملیات اجرایی رفع نواقص و تکمیل سد استان کردستان 1402/08/17 1402/08/21
7278166 مناقصه عملیات اجرایی رفع نواقص و تکمیل سد استان کردستان 1402/08/16 1402/08/21
7211453 مناقصه انجام بخشی از امورات خدماتی و سرایداری اماکن اداری شرکت در سطح استان استان کردستان 1402/07/27 1402/07/29
7204481 مناقصه انجام بخشی از امورات خدماتی و سرایداری اماکن اداری شرکت در سطح استان استان کردستان 1402/07/25 1402/07/29
7064748 مناقصه تامین خودرو جهت حوزه ستادی شرکت استان کردستان 1402/06/29 1402/07/03
7063352 مناقصه تامین خودرو جهت ادارات استان کردستان 1402/06/29 1402/07/03
7061199 مناقصه انجام بخشی از امورات خدماتی و سرایداری اماکن اداری استان کردستان 1402/06/29 1402/07/01
7061123 مناقصه تامین خودرو استان کردستان 1402/06/29 1402/07/03
7059800 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امورات خدماتی و سرایداری اماکن اداری شرکت در سطح استان استان کردستان 1402/06/28 1402/07/01
6973609 مناقصه تهیه نصب و تجهیز چاه به کنتورهای هوشمند استان کردستان 1402/06/07 1402/06/09
6970125 مناقصه تهیه، نصب و تجهیز چاه به کنتورهای هوشمند استان کردستان 1402/06/06 1402/06/09
6959710 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو جهت حوزه ستادی شرکت استان کردستان 1402/06/04 1402/06/08
6959707 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو جهت ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه استان کردستان 1402/06/04 1402/06/08
6958822 مناقصه تامین خودرو جهت حوزه ستادی شرکت استان کردستان 1402/06/04 1402/06/08
6916617 مناقصه عملیات فنس کشی حاشیه سد استان کردستان 1402/05/25 1402/05/28
6911991 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات فنس کشی حاشیه سدهای امیرآباد و رمشت استان کردستان 1402/05/24 1402/05/28
6911145 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای فنس کشی پایین دست سد سنگ سیاه استان کردستان 1402/05/24 1402/05/28
صفحه 1 از 47