مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برونسپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری و تعمیرات، رفع حوادث شبکه،خطوط انتقال و انشعابات آب و حفظ و... 1398/02/31 1398/03/05
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 59 نفر نیروی انسانی 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 59 نفر نیروی انسانی 1398/02/30 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی طراحی تدارک ساخت نصب اجرا و بهره برداری یکدستگاه پکیج تصفیه آب 1398/01/05 رجوع به آگهی
طراحی, تهیه , تدارک, ساخت, نصب, اجرا, راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه پکیج آب 1397/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرای طرح اضطراری شبکه توزیع آب 1397/12/22 1397/12/28
طراحی, تهیه , تدارک, ساخت, نصب, اجرا, راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه پکیج آب به ظرفیت 100 لیت... 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرای طرح اضطراری شبکه توزیع آب 1397/12/21 1397/12/28
واگذاری بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، بازرسی و ویدئومتری و تهیه نقشه تعیین وضعیت انشعابات، خطوط انت... 1397/12/14 1397/12/20
واگذاری بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، بازرسی و ویدئومتری و تهیه نقشه تعیین وضعیت انشعابات، خطوط انت... 1397/12/13 1397/12/20
صفحه 1 از 86