مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا (صبحانه ـ نهار و شام) 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ( صبحانه - ناهار و شام ) 1398/01/26 رجوع به آگهی
خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا (صبحانه - ناهار و شام) 1397/01/20 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه سونوگرافی 1396/11/09 1396/11/17
خرید یک دستگاه سونوگرافی 1396/11/08 1396/11/17
خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا صبحانه ناهار و شام بیمارستان 1395/11/23 رجوع به آگهی
راه اندازی داروخانه در یکی از مراکز خود 1395/05/10 رجوع به آگهی
عملیات طراحی و اجراء داخلی مرکز دندانپزشکی 1395/04/05 رجوع به آگهی
خرید 5 دستگاه اکوکاردپوگرافی داپلر رنگی و.. 1391/05/16 1391/05/21
خرید 5 دستگاه اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی و 5 دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی 1391/05/15 1391/05/21
صفحه 1 از 1