مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات شهر و نگهداری فضای سبز 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهر و نگهداری فضای سبز 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهر و نگهداری فضای سبز شهر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهر و نگهداری فضای سبز شهر 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی یکسان سازی معابر سطح شهر 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی یکسان سازی معابر سطح شهر 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری معابر 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی یکسان سازی معابر سطح شهر 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی یکسان سازی معابر سطح شهر 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لکه گیری معابر سطح شهر 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین محصولات فرآورده های نفتی مورد نیاز جایگاه اختصاصی عرضه مواد سوختی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین محصولات فرآورده های نفتی مورد نیاز جایگاه اختصاصی عرضه مواد سوختی خود 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لکه گیری معابر سطح شهر 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه پخش آسفالت معابر سطح شهر 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرائی یکسان سازی معابر سطح شهر 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/04/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15