مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه کف سازی، سنگ فرش محوطه، سرویس بهداشتی و پله سنگی پارک حاشیه پل 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه آسفالت خیابان 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه تولید موزائیک فرش به همراه دستگاه ساپ ودستگاه پرس 1400/10/22 1400/10/22
مناقصه واگذاری اجرای پروژه روکش آسفالت 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه خرید یک دستگاه تولید موزائیک فرش به همراه دستگاه ساپ ودستگاه پرس 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه اجرای پروژه موزائیک فرش پیاده رو بلوار 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه اجرای پروژه کف سازی، سنگ فرش محوطه، سرویس بهداشتی و پله سنگی پارک حاشیه پل 1400/10/08 1400/10/09
مناقصه واگذاری اجرای پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/10/07 1400/10/08
مناقصه اجرای پروژه موزائیک فرش پیاده رو بلوار 1400/10/02 1400/10/14
مناقصه اجرای پروژه کف سازی، سنگ فرش محوطه، سرویس بهداشتی و پله سنگی پارک 1400/10/01 1400/10/09
مناقصه خدمات شهری 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه واگذاری اجرای پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/09/30 1400/10/02
مناقصه انجام امورات مربوط به فضای سبز 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه واگذاری اجرای پروژه روکش آسفالت خیابان 1400/09/23 1400/10/02
مناقصه واگذاری انجام امورات مربوط به فضای سبز خود 1400/09/20 1400/09/29
مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر در سطح شهر 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر 1400/09/16 1400/09/16
صفحه 1 از 17