مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای خط انتقال روستای 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط برق مخزن و چاهها 1398/12/22 1399/01/06
مناقصه طرح آبرسانی 1398/12/13 1398/12/19
مناقصه واگذاری آبرسانی به مجتمع روستایی 1398/12/12 1398/12/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی مرغک شَهرستان بم 1398/12/11 1398/12/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی هشتادان کرمان 1398/12/11 1398/12/19
مناقصه واگذاری طرح آبرسانی به مجتمع روستایی 1398/12/11 1398/12/19
مناقصه طرح آبرسانی 1398/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح آبرسانی به مجتمع ها 1398/12/08 1398/12/11
مناقصه آبرسانی به مجتمع ها 1398/12/06 1398/12/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی 1398/12/06 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی دلفارد شهرستان جیرفت 1398/12/06 1398/12/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی شادیان شهرستان بافت 1398/12/06 1398/12/11
مناقصه طرح آبرسانی به مجتمع روستایی 1398/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی 1398/11/17 1398/11/23
مناقصه واگذاری اجرای خطوط شبکه و 400 فقره انشعاب خانگی فاضلاب روستا 1398/11/17 1398/11/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای خطوط شبکه و 400 فقره انشعاب خانگی فاضلاب روستایی سیرچ 1398/11/15 1398/11/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع های روستایی 1398/11/15 1398/11/23
مناقصه واگذاری اجرای خطوط شبکه و 400 فقره انشعاب خانگی فاضلاب 1398/11/15 1398/11/23
مناقصه طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی 1398/11/15 1398/11/23
صفحه 1 از 46