مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی شبکه آبرسانی-واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاها-بازسازی شبکه آبرسانی 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش 1397/12/05 1397/12/09
آبرسانی به مجتمع روستایی 1397/12/04 1397/12/08
واگذاری آبرسانی به مجتمع روستایی 1397/12/04 1397/12/08
خرید لوله جداره چاه آب ـ خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی 1397/12/04 1397/12/07
واگذاری آبرسانی به مجتمع روستایی 1397/12/02 1397/12/08
طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی 1397/12/01 1397/12/05
خرید لوله سیاه فلزی بدون درز 1397/12/01 رجوع به آگهی
خرید لوله جداره چاه آب ـ خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی 1397/12/01 1397/12/07
خرید سیم خاردار و فنس گالوانیزه 1397/11/30 1397/12/02
صفحه 7 از 86