مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله جدار چاه آب 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید لوله جدار چاه آب به مقدار 4860 متر 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی 1397/11/17 رجوع به آگهی
خرید لوله آبکش 1397/11/16 1397/11/21
خرید لوله آبکش 1397/11/14 1397/11/21
خرید لوله آبکش به تعداد 600 شاخه 6 متری 1397/11/14 1397/11/21
واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش 1397/11/13 1397/11/18
واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای تحت پوشش 1397/11/09 1397/11/18
خرید 50 دستگاه تابلو برق و خرید لوله جدار چاه آب به مقدار 4860 متر و خرید لوازم و تجهیزات کلر زنهای... 1397/11/08 1397/11/11
خرید 50 دستگاه تابلو برق و خرید لوله جدار چاه آب به مقدار 4860 متر و خرید لوازم و تجهیزات کلر زنهای... 1397/11/06 1397/11/11
صفحه 9 از 86