مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی و پیش ارزیابی ظرفیت های فعال در حوزه بازاریابی و فروش عینک آفتابی 1398/05/27 رجوع به آگهی
شناسایی و پیش ارزیابی ظرفیت های فعال در حوزه بازاریابی و فروش عینک آفتابی 1398/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حمل و نقل خود اعم از درون شهری و برون شهری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/05/07 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل خود اعم از درون شهری و برون شهری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی، نظافت، حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/02/14 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی، نظافت، حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل و توسعه بانک اطلاعاتی تامین کنندگان (فهرست کوتاه) و استفاده حداکثری از توان شرکت های ت... 1397/09/26 1397/10/01
واگذاری تکمیل و توسعه بانک اطلاعاتی تامین کنندگان فهرست کوتاه و استفاده حداکثری از توان شرکت های تام... 1397/09/21 1397/10/01
واگذاری خدمات طبخ و توزیع و خرید مواد اولیه غذای کارکنان خود 1397/09/12 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل خود اعم از درون شهری و برون شهری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1397/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7