مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آب و فاضلاب و معوقه آب بها 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آب و فاضلاب و معوقه آب بها ( خدمات درآمدی ) 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه ها و شیرآلات مرتبط با 6 باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری در محدوده تحت پوشش 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه ها و شیرآلات مرتبط با 6 باب مخزن توزیع آب اضطراری 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه ها و شیرآلات مرتبط با 6 باب مخزن توزیع آب اضطراری 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوازم مورد نیاز نصب شیرهای پیلاری و متعلقات مربوطه 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات و متعلقات 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوازم مورد نیاز نصب شیرهای پیلاری و متعلقات مربوطه در محدوده شرکت آب و فاضلاب 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لوله گذاری و حوضچه های شیرآلات به صورت پراکنده در محدوده مخزن ۷۹ و طرح تأمین آب 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات و متعلقات 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب به طول 5615 متر در بافت فرسوده محدوده شرکت 1400/08/10 1400/08/16
مناقصه حمل و جایگذاری لوله چدن داکتیل به قطر لوله 400 میلیمتر به طول 875 متر در خیابان مژده و 700 متر لوله چدن داکتیل به قطر 500 میلیمتر 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات و متعلقات 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و جایگذاری لوله چدن داکتیل به قطر لوله 400 میلیمتر به طول 875 متر در خیابان مژده و 700 متر لوله چدن داکتیل به قطر 500 میلیمتر 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و جای گذاری لوله چدن داکتیل به قطر لوله ۴۰۰ میلیمتر به طول ۸۷۵ متر 1400/07/11 1400/07/19
مناقصه حمل و جای گذاری لوله چدن داکتیل به قطر لوله ۴۰۰ میلیمتر به طول ۸۷۵ متر 1400/07/10 1400/07/19
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه و بازسازی ۱۷۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه نصب بازسازی ۱۸۹۴ فقره انشعاب پراکنده فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک 1400/06/30 1400/07/10
صفحه 1 از 13