مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی استان 1398/08/26 1398/08/29
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی استان 1398/08/25 1398/08/29
واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1398/04/06 1398/04/09
انجام امور حفاظتی و نگهبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان 1398/04/05 1398/04/09
واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/04/05 1398/04/09
واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1398/02/14 1398/02/18
تامین نیروهای حفاظت فیزیکی 1398/02/14 1398/02/18
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9