مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و طبخ غذای مجتمع 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه تهیه و طبخ غذای مجتمع 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه واگذاری خرید پالت چوبی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدها 1400/09/18 1400/09/22
مناقصه واگذاری خرید ۲۰۶۱۵ عدد پالت چوبی مجتمع خود 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ غذای مجتمع 1400/07/20 1400/07/24
مناقصه تهیه و طبخ غذای مجتمع 1400/07/17 1400/07/24
مناقصه خدمات خرید ۸۰ تن کیسه ۲۵ کیلوگرمی از جنس پلی اتیلن 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کیسه 25 کیلوگرمی 1400/06/07 1400/06/15
مناقصه خرید کیسه 25 کیلوگرمی 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه خرید کیسه 25 کیلوگرمی از جنس پلی اتیلن 1400/03/27 1400/04/03
مناقصه واگذاری قرارداد حمل مواد شیمیایی مجتمع خود 1400/02/20 1400/02/22
مناقصه حمل مواد شیمیایی 1400/02/18 1400/02/22
مناقصه واگذاری قرارداد حمل مواد شیمیایی 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه واگذاری قرارداد حمل مواد شیمیایی 1400/01/26 1400/02/02
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/22 1400/01/29
صفحه 1 از 15