مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1398/10/10 1398/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1398/09/13 1398/09/17
جذب سرمایه گذاری ساخت و تجهیز و بازسازی استخر 1398/08/01 1398/08/04
جذب سرمایه گذار ساخت و تجهیز و بازسازی استخر شنا 1398/08/01 1398/08/04
فاز اول احداث سالن باستانی 1398/03/28 1398/04/02
فاز اول احداث سالن رزمی بن 1398/03/28 1398/04/02
ادامه عملیات سالن ورزشی و تعمیرات مجموعه های ورزشی 1398/02/05 1398/02/07
ادامه عملیات احداث سالن ورزشی 1398/02/04 1398/02/07
ادامه عملیات احداث سالن ورزشی 1398/02/04 1398/02/17
واگذاری ادامه عملیات سالن ورزشی و تعمیرات مجموعه های ورزشی 1398/02/02 1398/02/07
صفحه 1 از 9