مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله جهت عملیات لوله گذاری کانال آب 1398/09/11 1398/09/13
خرید لوله جهت عملیات لوله گذاری کانال آب 1398/08/16 1398/08/22
اجرای عملیات لوله گذاری کانال آب 1398/06/27 1398/07/04
واگذاری پروژه احداث دیوار نرده ضلع غربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی 1398/06/07 1398/06/17
واگذاری پروژه احداث دیوار نرده ضلع غربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی 1398/05/19 1398/06/02
واگذاری پروژه احداث دیوار نرده ضلع غربی 1398/05/17 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1398/03/19 1398/03/30
واگذاری حواله قیر مازاد سال 97 در ازای اجرای روکش آسفالت معابر عمومی شهر 1398/02/31 1398/03/12
بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1398/02/30 1398/03/11
واگذاری پروژه تکمیل و راه اندازی استخر سرپوشیده 1397/12/06 1397/12/19
صفحه 1 از 11