مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، مخابراتی 1398/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه محوطه سازی فضای سبز 1397/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری جنگلکاری فضای سبز و تاسیسات وابسته به طرح کمربندی سبز 1396/12/22 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه شناسنامه الکترونیکی 200 هزار اصله از درختان 1394/10/02 1394/10/14
مناقصه تهیه و کاشت هزار اصله نهال 1394/09/15 1394/09/28
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته 1394/09/15 1394/09/28
مناقصه واگذاری نقشه برداری 1/500 بوستان 1394/09/15 1394/09/28
مناقصه واگذاری احداث بوستان باغ ایرانی 1394/09/04 1394/09/16
مناقصه واگذاری احداث فضای سبز 1394/09/03 1394/09/12
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جنگلکاری 1394/09/03 1394/09/15
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جنگلکاری 1394/09/03 1394/09/15
مناقصه واگذاری امور سرویس، نگهداری وراهبری سیستم های ارتباطی مخابراتی، تاسیسات، برقی و مکانیکی 1394/08/27 1394/09/08
مناقصه تهیه شناسنامه الکترونیکی 200 هزار اصله از درختان 1394/08/27 1394/09/08
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته 1394/08/12 1394/08/23
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات 1394/08/12 1394/08/23
مناقصه تهیه، خرید و کاشت تعداد یک میلیون پانصد هزار عدد پیاز لاله 1394/08/10 1394/08/17
مناقصه واگذاری احداث فضای سبز 1394/08/10 1394/08/19
مناقصه واگذاری احداث بوستان 1394/08/05 1394/08/16
مناقصه واگذاری نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه 1394/07/28 1394/08/10
مناقصه واگذاری شبکه آبرسانی 1394/07/25 1394/08/06
صفحه 1 از 25