مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
محوطه سازی فضای سبز 1397/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری جنگلکاری فضای سبز و تاسیسات وابسته به طرح کمربندی سبز 1396/12/22 رجوع به آگهی
تهیه شناسنامه الکترونیکی 200 هزار اصله از درختان 1394/10/02 1394/10/14
تهیه و کاشت هزار اصله نهال 1394/09/15 1394/09/28
واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته 1394/09/15 1394/09/28
واگذاری نقشه برداری 1/500 بوستان 1394/09/15 1394/09/28
واگذاری احداث بوستان باغ ایرانی 1394/09/04 1394/09/16
واگذاری احداث فضای سبز 1394/09/03 1394/09/12
واگذاری اجرای عملیات جنگلکاری 1394/09/03 1394/09/15
واگذاری اجرای عملیات جنگلکاری 1394/09/03 1394/09/15
صفحه 1 از 49