مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری 2 پروژه ورزشی - تکمیل سالن تمرینی - احداث زمین چمن طبیعی 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه تکمیل سالن-احداث زمین چمن طبیعی 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه واگذاری پروژه ورزشی ـ تکمیل پارک 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک ورزشی 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه واگذاری تکمیل مجموعه ورزشی 1400/08/24 1400/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی 1400/08/19 1400/08/22
مناقصه واگذاری یک فقره پروژه ورزشی سالن ورزشی 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه واگذاری به سرمایه گذاران جهت احداث سالن ورزشی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سالن ورزشی چندمنظوره در روستای 1400/08/13 1400/08/15
مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی 1400/07/17 1400/07/19
مناقصه تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی شهدای 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی چندمنظوره 1400/07/10 1400/07/12
مناقصه واگذاری پروژه ورزشی احداث سالن ورزشی چند منظوره 1400/07/07 1400/07/12
مناقصه احداث سالن ورزشی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی 1400/06/27 1400/06/29
مناقصه احداث سالن ورزشی 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارک ورزشی روباز - احداث سالن ورزشی چند منظوره - تعمیر و تجهیز سالن ورزشی 1400/06/14 1400/06/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک ورزشی 1400/06/12 1400/06/14
صفحه 1 از 13