مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی ثابت تولید داخل 1397/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری تامین و توزیع دارو و ملزومات پزشکی به صورت آنالین 1397/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی ثابت 1397/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور نوزاد 1397/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تعداد 30 دستگاه اتو آنالایزر 1397/08/23 1397/05/30
خرید تعداد 150 عدد تخت جراحی 1397/08/23 رجوع به آگهی
خرید تعداد 50 دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل LED MULTI COLOR 1397/08/22 رجوع به آگهی
خرید تعداد 150 عدد تخت جراحی 1397/08/22 رجوع به آگهی
خرید تعداد 30 دستگاه تخت سی آرم 1397/08/22 رجوع به آگهی
خرید دارو 1397/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 71